Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon, altına ve değerli madenlere yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda, Fon portföyünün en az %80 ulusal veya uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın’dan oluşur. Bunun yanı sıra, altın veya kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları, T.C. Hazine Müsteşarlığı ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları, katılım 30 endeksindeki paylar, Fon portföyüne dahil edilebileceği gibi, Fon portföyünün en fazla %20’si Katılma hesabında değerlendirilir.

Ayrıca fon Türk Lirasının yanı sıra, USD ve EUR cinsinden altına yatırım yapabilir. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likiditesi yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir.

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur.

Varlık Türü
En Az % En çok %
Altın 80 100
Altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları 0 20
Faiz geliri içermeyen yatırım fon payları 0 20
Katılma hesabı (TL-Döviz) 0 20
BIST katılım endeksindeki paylar 0 20
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları 0 20
Faiz geliri içermeyen Türk özel sektör borçlanma araçları ile kira sertifikaları 0 20

Fon portföyüne alınacak altının T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur.

Fon portföyü ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla bu tip araçların getirilerinden faydalanılmaktadır. Fon, altın fiyatı ve döviz riski taşımaktadır. Altın fiyatı ve döviz kurlarındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon ağırlıklı olarak fiziksel altına yatırım yaptığından dolayı kredi ve likidite riski taşımamaktadır. Fon en fazla %20 oranında BIST katılım endeksindeki paylara yatırım yapabildiğinden, fonun makroekonomi, sektör, firma ve likidite riski bulunmaktadır. Fon pay piyasasındaki değişimlerden kısıtlı da olsa etkilenir.

Diğer Bilgiler
Katılımcı Duyuru Metinleri
Tadil Metinleri