AXA Grubu, finansal koruma ve fon yönetimi alanında dünya lideri konumundadır ve A.M Best'e göre dünyanın en büyük sigorta grubudur. AXA Grubu'nun, müşterilerinin her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi hedefleyen 'Finansal Koruma' konusundaki faaliyetleri sigorta, kişisel koruma, birikim ve gayrimenkul planlama alanlarını kapsamaktadır.

Bugün dünyada 50 milyon kişi ve ticari işletme AXA çatısı altında ailelerini, çalışanlarını ve mallarını güvence altına almakta, kişisel ve ticari varlıklarını yönetmektedir.

ORTAK % HİSSE
AXA HOLDİNG A.Ş. %99,99607689
DİĞER ORTAKLARIMIZ %0,00392311
TOPLAM %100

1916

Nordstern temsilcilik bürosu İstanbul'da kuruldu.

1918

İttihadi Milli Osmanlı Sigorta Şirketi kuruldu.

1956

İttihadi Milli Osmanlı, İttihadi Milli Türk Anonim Şirketi (İMTAŞ) oldu.

Ocak 1968

Hayat ve Hayat Dışı Sigorta hizmetleri vermek üzere, Oyak Sigorta kuruldu.

Eylül 1983

Konut kredilerinde uzman olan Emlak Bankası %26 hisse ile Oyak Sigorta sermayesine katıldı.

1989

Türkiye'de faaliyette bulunan UAP (Union des Assurances de Paris)'nin Hayat Şirketi 'İmtaş Hayat' kuruldu

Kasım 1994

AXA, %11 hisse ile Oyak Sigorta'nın sermayesine katıldı.

Ocak 1995

Oyak Sigorta, müşteri ve acente odaklı organizasyona geçen ilk Türk Sigorta Şirketi oldu.

Mart 1995

AXA OYAK Hayat Sigorta kuruldu.

1996

Nordstern ve İmtaş birleşip, Nordstern İmtaş adını aldı.

Ocak 1996

Oyak Sigorta'nın Hayat portföyü AXA OYAK Hayat Sigorta'ya devredildi.

Ekim 1998

AXA ve OYAK'ın Türkiye'deki sigorta faaliyetlerinin, tek bir çatı altında toplanmasına karar verildi.

Şubat 1999

AXA OYAK Holding kuruldu. Oyak Sigorta, Nordstern İmtaş Sigorta, AXA OYAK Hayat Sigorta ve Nordstern İmtaş Hayat Sigorta'daki AXA ve OYAK'a ait hisseler AXA OYAK Holding'e devredildi.

Ağustos 1999

Oyak Sigorta ile Nordstern İmtaş Sigorta ve AXA OYAK Hayat Sigorta ile Nordstern İmtaş Hayat Sigorta'nın kendi aralarında birleşmeleri ile ilgili olarak sürdürülen hukuki işlemler tamamlandı.

Ocak 2000

AXA OYAK Sigorta, 63 trilyon TL prim üretimi ile hayat dışı sigorta pazarında liderliğe oturdu.

Ocak 2002

AXA OYAK Sigorta, İnan Sigorta'yı satın aldı.

Ocak 2002

Hayat ve hayat dışı şirketleri bütünleşti.

Ağustos 2008

AXA'nın OYAK'ın hisselerini alması ile AXA SİGORTA faaliyetine başladı.

Haziran 2010

AXA HAYAT SİGORTA bireysel emeklilik piyasasına adım attı, o günden beri faaliyetlerine AXA HAYAT VE EMEKLİLİK olarak devam ediyor.

Misyonumuz, hizmet verdiğimiz her alanda sürekli iyileştirme faaliyetleri ile maliyetleri düşürerek müşteri memnuniyetini arttırmak, daima 'EN İYİ' olmaktır.

"En iyi" olmaktan anladığımız;

 • Tüketiciler tarafından tercih edilen ve müşterilerinin memnuniyetini sağlamış,
 • Çevresine duyarlı, kurumsal sosyal sorumluluklarının bilincinde etkin, etik kurallara ve yasalara saygılı,
 • Referans olarak gösterilen,bir şirket olmaktır.

 • Bu amaçlarımıza ulaşabilmek için temel ilkelerimiz;

 • Müşterilerimize hizmet kalitemizle birlikte değerlendirildiğinde rekabetçi ürünler sunmak,
 • Satış öncesi ve sonrası hizmette hızlı olmak,
 • Daima ulaşılabilir olmak,
 • Her zaman ve her alanda en iyiyi sunabilmek için yaratıcı ve yenilikçi düşünmek,
 • En son teknolojiyi kullanmak ve böylece güven duyulan bir şirket olmaktır.
 • Şirketimiz, inovatif yapısı ile sigortacılık sektöründe birçok yeniliğe imza atmış ve atmaya devam etmektedir. Bu yeniliklerden en önemlisi "Müşteri Odaklı Hizmet" organizasyonudur. Müşterilerimizin temel alındığı bu organizasyon yapısı da doğal olarak koşulsuz müşteri tatmini sağlayacak sorumluluklarla donatılmıştır.

  En iyi olmaktan anladığımız; müşteriler, ortaklar ve çalışanların memnuniyetini sağlamış, onlar tarafından tercih edilen, çevresine duyarlı ve referans olarak gösterilen bir şirket olmaktır.

  Bir şirketin kurum kültürü kurumun kendisi için seçtiği, aynı zamanda diğerlerinden farklılaşmasını sağlayan özellikleri ile oluşur.

  AXA SİGORTA olarak biz bu farklılaşmayı çalışanlarımıza, ortaklarımıza, müşterilerimize, acentelerimize, mal ve hizmet sağlayıcılarımıza, çevreye, topluma verdiğimiz sözler ve de bunları gerçekleştirme biçimimizi tanımladığımız temel değerlerimiz ile sağlıyoruz

   

  Müşterilerimize, acentelerimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza verdiğimiz sözleri zamanında yerine getirmek ve karşılıklı güvene dayanan işbirlikleri yaratmak.

  Sözünde Durmak

  • Verdiğimiz sözlerin arkasında durmak,
  • Söylediklerimiz ile yaptıklarımızda tutarlı olmak,
  • Karşısındaki kişilerde güven uyandırmak,
  • Saygın ve dürüst olarak algılanmak.

  Takım Ruhu

  • Birlikte çalıştıkları kişiler ile iyi iletişim kurarak, uyumlu ve verimli çalışmayı kolaylaştırmak,
  • İçinde bulunduğu ekip ile hareket etme kabiliyetine sahip olmak,
  • Şirket hedeflerinin ve bunlara kendi katkısının farkında olmak,
  • Birlikte hareket ederek ortak hedeflere ulaşılmayı kolaylaştıracak şekilde davranmak.

  Gerçekçilik

  • Durumu kapsamlı, yalın ve olduğu gibi değerlendirmek,
  • Olaylar karşısında; olumlu, gerçekçi, yapıcı ve tarafsız bir yaklaşım benimsemek,
  • İstenen sonuca ulaşmada kaynakları etkin şekilde kullanmak.

  Hayal Gücü ve Yaratıcılık

  • Çevredeki ve dünyadaki değişiklikleri takip etmek, süreçleri iyileştirmek, yaratıcı düşünceleri işe katmak,
  • Sektördeki ve konusundaki gelişmeleri takip etmek, bu şekilde süreçleri ve hizmeti iyileştirmek için yeni yöntemler veya çözümler önermek, uygulanılmasını sağlamak.

  Profesyonellik

  • Müşteri odaklı, müşteriyi birinci sıraya koyarak, en iyi hizmeti vermek için sorumluluğu üstlenmek, işini iyi yapmak,
  • Hizmet verdiği iç ve dış müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına en etkin şekilde cevap verebilmek için gerekli aksiyonları zamanında almak,
  • Sorumluluklarının neler olduğunun farkında olmak ve bu sorumlulukların tüm gereklerini yerine getirecek şekilde davranmak