Genel İletişim Bilgileri

Ünvan AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş
Vergi Kimlik No Büyük Mükellefler V.D. 092 00 000 19
Ticaret Sicil No 328116
Mersis No 0092000001900012
KEP Adresi axahayatemeklilik@hs02.kep.tr
Adres Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul, TÜRKİYE
İnternet Adresi www.axahayatemeklilik.com.tr
İletişim E-posta Adresi emeklilik@axasigorta.com.tr
İletişim Telefonu 0212 334 24 24
Denetim Merci T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı