Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Acenteler AXA Sigorta'dan Çok Memnun

08.06.2015

AXA SİGORTA acenteleri arasında yapılan araştırma, acentelerin büyük çoğunluğunun AXA SİGORTA ile çalışma koşullarından memnun olduğunu gösterdi. Araştırmaya katılan her 10 acenteden 9'u, mesleğe bugün başlayacak olsa, yine AXA SİGORTA'yı tercih edeceğini belirtti.

AXA SİGORTA acenteleri arasında yapılan memnuniyet araştırması, acentelerin yüzde 88'inin AXA SİGORTA ile çalışma koşullarından memnun olduğunu ortaya koydu. AC Nielsen araştırma şirketi tarafından posta yoluyla gerçekleştirilen ankete 655 acente katıldı. Acentelerin yüzde 45 gibi yüksek bir oranda katılım gösterdiği anket, AXA SİGORTA uygulamalarından memnuniyet oranının 2007 yılına göre daha da arttığını ortaya koydu. AC Nielsen'in araştırma sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesinde, "Her 10 acenteden 9'u AXA SİGORTA ile çalışma koşullarından memnundur. AXA SİGORTA'nın 2007 yılında 4.22 olan memnuniyet skoru ortalamasının 2008'de göreceli olarak yükseldiği ve 4.3'e ulaştığı görülmektedir" denildi.

Kaynak: Sigortacı Gazetesi Mart 2009