Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Sağlık Portföy Devri Hakkında (AXA HAYAT SİGORTA A.Ş.)

14.07.2015

AXA HAYAT SİGORTA A.Ş.'nin 10 Eylül 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında AXA HAYAT SİGORTA A.Ş ‘nin, Sağlık Portföyünün AXA SİGORTA A.Ş.' ne tüm hak, borç ve yükümlülükleri ile birlikte devri oybirliği ile kabul edilmiş ve devir ile ilgili portföy sözleşmesi de onaylanarak Yönetim Kurulu'na devir ile ilgili işlemlerin yapılması için yetki verilmiştir.

Portföy devralınması ile ilgili irade 25 Ağustos 2009 tarih ve B.02.1.HZN.0.10.04.02 Sayılı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının izni ile 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 10. maddesi gereğince ilgililere duyurulur.

AXA HAYAT SİGORTA A.Ş'nde yaptırılmış olan Sağlık sigorta sözleşmelerine ait tüm hak, borç ve yükümlülükler söz konusu sözleşme de belirlenen esaslar çerçevesinde AXA SİGORTA A.Ş.' ne 01 Kasım 2009 tarihi itibariyle devredilecektir.

Devir neticesinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı gereğince kazanılmış olan tüm haklar aynen hüküm ifade ederek, AXA SİGORTA A. Ş. 'nde de devam edecek, hak ve menfaatler ihlal edilmeyecektir.

AXA HAYAT SİGORTA A.Ş.

Yönetim Kurulu