Fon portföyünün en az % 80’i kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repo ile Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyünün en fazla %20’si ise borsada işlem görmesi şartı ile bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından Türk Lirası cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri, borsada işlem gören kira sertifikaları, vadeli mevduat, katılma hesabı ve Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilecektir. Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilecek toplam tutar fon portföyünün %2’ini aşamaz. Fon, orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yaparak faiz gelirlerinden yararlanmayı hedeflemektedir. Fonun ortalama vadesi değişen piyasa koşulları çerçevesinde portföy yöneticisi tarafından ayarlanmaktadır. Fon portföyü istikrarlı getiri hedefiyle yönetilmektedir. Sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir.

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur. Ayrıca, fon portföyünde ters repo dahil Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları ve gelir ortaklığı senetleri toplamı asgari %80 olacaktır.

Varlık ve İşlem Türü
Asgari % Azami %
Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Borçlanma Araçları ve Kamu Borçlanma Aracının Konu Olduğu Ters Repo 80 100
Özel Sektör Borçlanma Araçları* 0 20
Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 2
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL) 0 20
Kira Sertifikaları 0 20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20

Hazine Müsteşarlığınca yapılanlar hariç, tek bir ihraçcı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına fon portföyünün yüzde onundan fazlası yatırılamaz.

Fon portföyü ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla devlet iç borçlanma senetlerinin getirilerinden faydalanılmaktadır. Fon, faiz, piyasa ve enflasyon riski taşımaktadır. Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Taşınan risklerden korunmak amacıyla fon portföyü çeşitlendirilmekte, vade ve oran ayarlaması yapılmakta ve değişken getirili tahvillere yer verilmektedir.

Diğer Bilgiler
  • Kamu Borçlanma Araçları Standart Fonu İzahnamesi için tıklayınız.
  • Kamu Borçlanma Araçları Standart Fonu Tanıtım Formu için tıklayınız.
  • Kamu Borçlanma Araçları Standart Fonu İçtüzüğü için tıklayınız.
  • Kamu Borçlanma Araçları Standart Fonu İzahnamesi için tıklayınız.
  • Kamu Borçlanma Araçları Standart Fonu Tanıtım Formu için tıklayınız.
  • Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu için tıklayınız.
Katılımcı Duyuru Metinleri
Tadil Metinleri