Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

Fon, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75’i oranında yatırım yapar.

Mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde, Katılım 30 endeksindeki paylar, Türk Lirası cinsinden katılma hesabı veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kirama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları da fon portföyüne dahil edilebilir.

Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar.

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur.

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları 75-100
Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları ve Türk Lirası cinsinden Katılma Hesabı 0-15
Katılım 30 Endeksindeki Paylar 0-15

Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından ve BIST katılım endeksindeki paylardan oluşmaktadır. Fon, pay piyasasındaki değişimlerden kısıtlı da olsa etkilenir. Fonun piyasa, firma ve likidite riski bulunmaktadır.

Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.

Diğer Bilgiler
Katılımcı Duyuru Metinleri
Tadil Metinleri