Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

İnsanlar uzun yıllar süren çalışma hayatının sonunda hem sağlıklı hem de ekonomik anlamda refah içinde olabilecekleri bir emeklilik döneminin hayalini kurar. Son yıllarda popüler hale gelen bireysel emeklilik sistemi de emeklilik döneminde sosyal güvenlik kapsamında hak edilen emekli maaşına ek bir gelir kaynağı olarak işlev görür. Bireysel emeklilik sistemine bağlı yapılan birikimlerin ve bunların getirilerinin miktarını belirleyebilmek için BES hesaplama önemlidir.

BES Hesaplama Nasıl Yapılır?

BES birikim hesaplama detaylarına girmeden önce bireysel emeklilik sisteminin amacı ve işleyişi üzerinde kısaca durmak gerekir. Bireysel emeklilik sisteminin amacı kişilerin emeklilik döneminde ekonomik anlamda standartlarını koruyabilmeleri adına ek birikim yapmalarına imkan sağlamaktır. Bu yönüyle bireysel emeklilik sistemi sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak işlev görür. Öte yandan bireysel emeklilik sistemi herhangi bir iş yerinde sigortalı şekilde çalışmayanların ve ev hanımlarının da birikim yapmalarına imkan sağlayan bir araçtır.

Bireysel emeklilik sistemi özel sigorta şirketleri tarafından, katılımcıların belirlediği katkı paylarının yine katılımcıların seçeceği çeşitli fonlarda değerlendirilmesi ile yürütülmektedir. Bireysel emeklilik sisteminde özel sigorta şirketlerinin birçok fonu bulunmaktadır ve katılımcılar bir yıl içerisinde 12 kez bu fonlarda değişiklik yapma hakkına sahiptirler.

Bireysel emeklilik sistemine katılım isteğe bağlı olmakla birlikte 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 45 yaşını aşmamış çalışanlar için bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım sistemi getirilmiştir. Buna göre işçiler, memurlar ve sözleşmeli çalışan kişiler otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine katılır. Katkı payları işveren tarafından maaşlarından kesilerek devlete ödenir. Sistemden çıkmak isteyen çalışanların sisteme katılım tarihinden itibaren herhangi bir kesinti olmaksızın 2 ay içinde cayma hakkı bulunur. 2 ay sonunda da sistemden çıkmak mümkündür ancak bu durumda bazı kesintiler yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili detaylı bilgilere Otomatik Katılım Sistemi sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bireysel emeklilik hesaplama konusunda yatırılan katkı payı miktarı, sistemde kalma süresi ve bunlara bağlı olarak hak edilen devlet katkısı miktarı gibi faktörler dikkate alınır. Sistemden çıkarken hak edilecek meblağın belirlenmesinde çeşitli yasal kesintiler de söz konusu olduğundan BES kesintisi hesaplama da ayrıca önemlidir.

Bireysel Emeklilikte Getiri ve Kesinti Hesaplama

Bireysel emeklilik sisteminde emeklilik hakkı elde edebilmek için en az 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Bu koşulları sağlayarak emeklilik hakkını elde eden ve sistemden ayrılmak isteyen kişiler birikimlerini toplu şekilde çekebilecekleri gibi aylık olarak emekli maaşı şeklinde almayı da tercih edebilirler.

Sistemden çıkarken BES hesaplama, ödenen katkı payları, hak edilen devlet katkıları ve yasal kesintiler dikkate alınarak yapılır. Katkı payı bireysel emeklilikte isteğe bağlı olarak belirlenebilir ancak sigorta şirketlerinin belirledikleri bir alt limit de söz konusudur. Otomatik katılım sisteminde ise çalışanların prime esas kazancının %3’ü kesilerek bireysel emeklilik sistemine aktarılır. Çalışanlar dilerse bu oranın %1’e düşürülmesi için talepte bulunabilirler.

Bireysel emeklilik sisteminde ödenen katkı paylarına ek olarak %30 devlet katkısı da mevcuttur. Devlet katkısının hak ediş oranları ise sistemde kalınan süreye göre değişir. Buna göre:


• 3 yıl dolmadan sistemden ayrılan katılımcılar devlet katkısından faydalanamaz.
• Sistemde 3 yılını dolduranlar devlet katkı payının %15’ini alabilir.
• Sistemde 6 yılını dolduranlar devlet katkı payının %35’ini alabilir.
• Sistemde 10 yılını dolduranlar devlet katkı payının %60’ını alabilir.

Sistemde 10 yılını doldurup aynı zamanda 56 yaşını tamamlayan ve emekliliğe hak kazanan katılımcılar ise devlet katkı payının %100’üne hak kazanır.

Sigorta şirketleri bireysel emeklilik sistemine girişte giriş aidatı alabilir. Ayrıca emeklilik faaliyetlerine ilişkin masraflara yönelik olarak yönetim gider kesintisi uygulanabilir. Katkı paylarının portföy yönetimi uzmanları tarafından fonlarda değerlendirilmesine ilişkin olarak ayrıca fon toplam gider kesintisi alınması da söz konusudur. BES hesaplama var ise bu tip kesintiler ve birikimler dikkate alınarak yapılabilir.

Bireysel emeklilik planları, minimum katkı payı, girip aidatı olup olmaması ve diğer bazı özellikleri bakımından farklılık göstermektedir.

Sizler için oluşturduğumuz planlarımızın detaylarına Bireysel Emeklilik Planları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

BES hesaplama için ayrıca aşağıdaki hesaplama aracımızı kullanarak kendi belirleyeceğiniz özelliklerle muhtemel birikim planınızı yapabilirsiniz.

Siz de AXA Hayat ve Emeklilik bireysel emeklilik sistemiyle geleceğe güvenle bakın!

EMEKLİLİĞİNİ HESAPLA

  • %30 Devlet Katkısı
  • 300 TL’den başlayan ödemeler
  • Ödemeye ara verebilme seçeneği
Bireysel Emekliliğe Giriş Yaşı
Aylık Katkı Payı
Başlangıç Katkı Payı

Emekliliğe Hak Kazanılan Tarihteki Tahmini Birikim Tutarı:

BAZ
SENARYO
{{ bazTotal }} TL
ALTERNATİF
SENARYO
{{ alternatifTotal }} TL

Yıllık brüt %4 reel getiri ve enflasyonun olmadığı kabul edilmiştir.

Yıllık brüt %2 reel getiri ve enflasyonun olmadığı kabul edilmiştir.

Kullanılan Varsayımlar ve Açıklamalar

Bu çalışma Hazine Müsteşarlığı tarafından 23.08.2010 tarihinde yayınlanan "Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge (2010/10)" hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Emeklilik döneminde ulaşacağınız birikim tutarı fon tercihleriniz ve yatırım getirilerine değişkenlik gösterebilir. Bu tabloda ulaşılan tutarlar tahmini olup, bu tutarın gerçekleşmesi konusunda garanti verilmemektedir. Bu tabloda, katılımcı tarafından emeklilik dönemine kadar enflasyonsuz ortamda düzenli aylık katkı payı ödemeleri yapılacağı kabul edilmiştir. Gelir vergisi kesintisi yapılmadan önceki rakamlardır.

Tablodaki değerler, enflasyonsuz ortamda, bugünün alım gücüyle ölçülen TL tutarları içermektedir. Katkı payı üzerinden yönetim gider kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar muhtemel reel getiri oranlarıyla yatırıma yönlendirilmektedir. Birikim tutarına %30 Devlet katkı payı ve getirileri dahildir.

Devlet katkısı üzerinden yönetim gider kesintisi alınmamaktadır.

Katkı Payı için Yönetim Gider Kesintisi Oranı: %2
Başlangıç Katkı Payı için Yönetim Gider Kesintisi Oranı: %0

Brüt reel getiri; emeklilik fonlarının ortalama %1 oranında fon toplam gideri kesintisini de içermektedir. Net reel getiri hesabı için bu oranın brüt reel getiriden indirilmesi gerekmektedir. "10 yılı doldurarak ve en az 56 yaşını tamamlayarak çıkmanız halinde: %5 oranında getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacaktır."

Reel getiri baz senaryoda yıllık brüt %4 iken alternatif senaryoda %2 seviyesinde kullanılmıştır. Her iki senaryoda enflasyonun olmadığı kabul edilmiştir.