Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

Hayat Sigortası

Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik 08.10.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, özel hukuk hükümlerine tabi sigortalar kapsamında hak sahiplerine ödenmesi veya iadesi gereken her türlü prim ve tazminat gibi paralardan ilgili mevzuat uyarınca zamanaşımına uğrayanlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu Yönetmelik kapsamındaki hak sahiplerinden biri olarak, tazminat veya geri ödeme tutarına ilişkin 15.06.2020 tarihine kadar şirketimize başvuruda bulunmadığınız takdirde ilgili alacak tutarı 5684 sayılı Kanun’un 33/B maddesi uyarınca Güvence Hesabı’na devredilecektir.

Bireysel Emeklilik Sistemi

27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 26/A kapsamında, hak sahiplerine ödenmesi gereken tutar, ödemeyi gerektiren tarihten itibaren ilgisine göre şirketçe katılımcı veya çalışan tarafından talep edilmiş olan son faiz içeren/faiz içermeyen yatırım tercihi ile uyumlu standart ya da katılım standart fonlarda eski sözleşme ile ilişkili yeni bir hesap açılarak nemalandırılmaktadır. Hesaptaki paralar, hak sahiplerince talep edilirse, ilgililere ödenir.

Hak sahiplerine ödenmesi gereken tutar, ödemeyi gerektiren tarihten itibaren 10 yıl içinde hak sahipleri tarafından aranmamış ise, onuncu yılı takip eden yılbaşından itibaren 6 ay içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) nezdinde açılan hesaba aktarılacaktır. TCMB'ye yatırılan bu paralar 2 yıl içinde sahiplerince tarafından aranmadığı takdirde Hazineye gelir kaydedilecektir.

Sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan yapabilir, ödemeye ilişkin işlemleri şirketimiz ile irtibata geçerek tamamlayabilirsiniz.

T.C. Kimlik No-Vergi Kimlik No: (Zorunlu)
Bu alan boş geçilemez! Lütfen geçerli bir değer giriniz!
Ad: {{ result.AD }}
Soyad: {{ result.SOYAD }}
Şirket: {{ result.SIRKET }}
Zaman Aşımı Tarihi: {{ result.ZAMANASIM_TARIH }}
Alacak Tutar: {{ result.ALACAK_TUTAR }}
Doğum Tarihi: {{ result.DOGUM_TARIH }}
T.C. Kimlik No: {{ result.TCK_NO }}
Ad: (Zorunlu)
Bu alan boş geçilemez!
Soyad: (Zorunlu)
Bu alan boş geçilemez!
Doğum Tarihi: (Zorunlu)
Bu alan boş geçilemez! Lütfen geçerli bir değer giriniz!
Ad: {{ result.AD }}
Soyad: {{ result.SOYAD }}
Şirket: {{ result.SIRKET }}
Zaman Aşımı Tarihi: {{ result.ZAMANASIM_TARIH }}
Alacak Tutar: {{ result.ALACAK_TUTAR }}
Doğum Tarihi: {{ result.DOGUM_TARIH }}
T.C. Kimlik No: {{ result.TCK_NO }}