Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası, kişilerin kendilerini veya sevdiklerini kazaya bağlı risklere karşı güvence altına alma olanağı sağlar. Günlük hayatta farklı şekillerde gerçekleşebilecek kazaların yol açabileceği maddi ve manevi kayıpların üstesinden gelebilmek için ferdi kaza sigortasından yararlanabilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi kaza sigortası temel olarak, karşılaşabileceğiniz kazalardan sonra vefat etmeniz durumunda ailenize, maluliyet ya da yaralanma gibi durumlarda ise size maddi destek sağlayan isteğe bağlı bir sigortacılık ürünüdür. Kişiler, ferdi kaza poliçesi ile kendi iradeleri dışında aniden meydana gelen ve kaza niteliği taşıyan durumlar nedeniyle oluşabilecek maddi veya manevi kayıplarını azaltma imkanına sahip olur.

Ferdi Kaza Sigortası Kimlere Yapılır?

Ferdi kaza sigortaları, 18-65 yaş aralığındaki kişilere yapılır. Bu yaş aralığında olmalarına rağmen Ferdi kaza sigortası genel ve özel şartlarında yer alan teminat dışı durumlara ilişkin hallerde ferdi kaza poliçeleri kapsamında sunulan teminatlardan faydalanılamaz.

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Nelerdir?

AXA Ferdi Kaza Sigortası teminatları şu şekilde sıralanır:

 • Kaza Sonucu Vefat,
 • Kaza Sonucu Daimi Maluliyet,
 • Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet,
 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları,
 • Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat Teminatı,
 • Asistans Hizmetleri

   

 • Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Nedir?

  Ferdi kaza sigortası genel şartları, poliçelerin ana konusu olan kazanın tanımından teminat haricinde tutulacak olaylara, tazminat oranlarından sigorta ettirenin yükümlülüklerine kadar birçok konuya açıklık getirir. Tüm sigorta şirketlerinin uymaları gereken genel şartlarda, sigortalıların ve lehtarlarının hangi koşullar altında teminatlardan yararlanabilecekleri de sıralanmaktadır. Ferdi kaza sigortası genel şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.

  Vergi Avantajı Nedir? Nasıl Yararlanabilirim?

  Ferdi kaza sigortası avantajları sıralanırken vergi indirimi olanağı da unutulmamalıdır. 2001 ve sonrasındaki yıllarda tanzim edilen poliçeler için geçerli bu avantaj, prim tutarının belirli kısmının gelir vergisi matrahından indirilebilmesini sağlar. Ferdi kaza sigortası vergi indirimi avantajından yararlanabilmek için sigortalıların çalıştıkları şirketin personel işleri departmanına veya kendilerine ait bir işletmeleri varsa muhasebecilerine prim ödemelerine ilişkin belgeleri iletmeleri yeterlidir.

  Daha detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz.  Ferdi Kaza Sigortası Nasıl Yapılır?

  AXA Ferdi Kaza Sigortası poliçesine sahip olmak için size en yakın acentemiz veya merkez ofisimiz ile iletişim kurmanız yeterlidir.

  En yakın acente için buraya tıklayabilirsiniz.

  Ferdi Kaza Sigortası Hesaplama

  Ferdi kaza sigortası primleri hesaplanırken başvuru yapan kişinin yaşı, ve mesleği/çalışma ortamı ve kazaya bağlı riskleri etkileyebilecek diğer faktörler göz önünde bulundurulur. Prim tutarının belirlenmesinde ayrıca poliçeye dahil edilen ferdi kaza teminatları da önemli rol oynar.

  Ferdi Kazada Sigorta Ne Kadar ve Kime Öder?

  Ferdi kaza sigortasının ödeyeceği tazminat, poliçede belirtilen şartlara ve seçilen teminat limitlerine göre belirlenmektedir.

  Ferdi kaza sigortası teminatları, poliçede belirtilen limitler doğrultusunda sigortalıya ya da hak sahiplerine ödenir.  Acil Yardım Hizmetinden Nasıl Yararlanabilirim?

  7 gün, 24 saat boyunca, yurtiçinde ve yurtdışında herhangi bir kaza durumunda 0 (216) 524 36 76 nolu telefonu arayarak asistans hizmetinden yararlanabilirsiniz. Acil durumda yanınıza ulaşan Acil Yardım Ekibi gerekli tüm müdahaleyi yaparak kara veya gerekirse hava ambulansıyla sizi en yakın sağlık kurumuna nakledecek ve tedaviniz sona erdiğinde ikametgâhınıza dönüşünüzü sağlayacaktır.

  ASİSTANS HİZMETLERİ

  MEDİKAL HİZMETLER

  • Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
  • Tıbbi Nakil:
  - Hastaneye Nakil
  - Bir Hastaneden Diğerine Nakil
  - Eve / İkamet Yakınındaki Hastaneye Nakil
  • Gerekli İlaçların Sevki
  • Hastaneden Taburcu Oluşu Takiben Otelde Konaklama:
  • Refakatçinin Nakli
  • Refakatçinin Konaklama Giderleri
  • Refakat Edilemeyen Çocukların Geri Dönüşü
  • Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması
  • Sigortalının Vefatı Halinde Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Olarak Nakli
  • Sigortalı’nın Vefatı Halinde, Aile Fertlerinin Dönüşü
  • Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş (1. Derece Akrabasının Vefatı Durumunda)
  • Sigortalı’nın Yakınının Sağlık Durumunun İzlenmesi
  • Acil Mesajların İletilmesi

  KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ

  • Bilgi Hattı
  • Su Tesisatçısı Gönderilmesi Organizasyonu
  • Elektrikçi Gönderilmesi Organizasyonu
  • Çilingir Gönderilmesi Organizasyonu
  • Camcı Gönderilmesi Organizasyonu

  ARAÇ ASİSTANS HİZMETLERİ

  • Yetkili Servise Çekme
  • Otelde Konaklama Organizasyonu
  • Kiralık Araç Organizasyonu

  SOSYAL HİZMETLER

   

  SEYAHAT HİZMETLERİ

  •Seyahat Öncesi Bilgi Hattı
  • Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması
  • İşyerine Acil Dönüş
  • Kefalet İçin Avans Ödeme
  • Avukat / Danışman Giderleri

  Vergi Avantajından Nasıl Yararlanabilirim?

  Ferdi Kaza Sigortası için ödediğiniz primler, sizi vergi konusunda da rahatlatıyor. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/9, 63/3 ve 89/1 maddeleri gereğince, 07.10.2001 ve sonrası tanzim edilen poliçeleriniz için;

  Beyana tabi geliri olan bir kişi iseniz; şahsınıza, eşinize ve küçük çocuklarınıza ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50'si, vefat, kaza, engellilik, işsizlik gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin tamamı, beyan ettiğiniz gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2023 yılı için 140.535,00 TL’dir.)

  Beyan ettiğiniz gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmama şartının tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile B başlığının ilk paragrafı kapsamında belirtilen indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı da dikkate alınır.

  Prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilebilir.

  Gelirini ücret olarak alan bir kişi iseniz; şahsınıza, eşinize ve küçük çocuklarınıza ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50'si, vefat, kaza, engellilik, işsizlik gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin tamamı, primlerin ödendiği ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2023 yılı için 140.535,00 TL’dir.)

  Elde ettiğiniz gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmama şartının tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları da dikkate alınır. İşverenler bu katkı paylarını ücretle ilişkilendirmeksizin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirebilmektedir.

  Hem işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödenmesi hem de ücretli tarafından prim ödemesinin bulunması ve bunların toplam tutarının yukarıda belirtilen sınırları aşması halinde, indirimin öncelikli olarak ücret matrahının tespitinde mi yoksa ticari kazancın tespitinde mi yapılacağı konusu taraflarca, mükerrer indirime izin verilmeksizin, serbestçe belirlenebilecektir.

  Yukarıda belirtilen '"eş" ifadesi aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri; "çocuk" ve "küçük çocuk" ifadeleri ise mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları belirtmektedir.

  Örneğin gelirinizin ayda 2000 TL ve şahsınıza ödediğiniz priminizin 100 TL olması durumunda, ödediğiniz primi vergi matrahından düşüp gelirinizin bu kısmı için vergi veriyorsunuz. Bu duruma göre eğer %25'lik vergi dilimindeyseniz, prim tutarınızın %25'i kadar daha az vergi ödüyorsunuz. Başka bir deyişle, 100 TL tutarındaki prim için cebinizden yalnızca 75 TL ödemiş oluyorsunuz.

  Bunun için muhasebecinize veya çalıştığınız şirketin personel servisine, prim ödemelerinize ilişkin belgeleri iletmeniz yeterli.