Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

Üstelik şimdi devlet katkısıyla %30 daha kazançlı

Kuşkusuz birçok insan geleceği için doğru birikimler yaparak hayatının ilerleyen yıllarında güvenceli ve huzurlu bir yaşam inşa etmek ister. Özellikle emeklilik dönemi, insanların yüksek yaşam kalitesi elde etmeyi arzuladığı bir dönem olarak güvence ve birikim gerektirir. Geleceği ve emeklilik yaşamını güvence altına almanın yollarından biri olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), insanlara kendi tercihleri ve birikimleri doğrultusunda güvenceli ve rahat bir emeklilik vadeder. Bu anlamda birçok insan, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin tanımını ve ayrıntılarını merak eder. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin en çok merak edilen yönleri ise katılım şartları, devlet katkısı, sigortalının temel hakları ve sistemin faydaları gibi pek çok hususu kapsar. Eğer siz de BES hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz gelin sistem hakkındaki ayrıntıları yakından inceleyelim.

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

BES nedir sorusunun cevabı, insanların emeklilik dönemleri için, çalıştıkları dönem boyunca birikim yapmalarını sağlayan, belirli bir kurguya göre çalışan güvenli bir tasarruf ve yatırım aracı olarak ifade edilir. İnsanlar, çalışma dönemlerinde kendi belirledikleri miktarlarda tasarruf ederek emeklilik dönemlerindeki yaşam standartları için yatırım yapabilirler. “Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatırılan bu katkı payları, finans kuruluşlarının alanında uzman portföy yöneticileri tarafından değerlendirilir. Böylelikle katkı paylarının, yatırım araçları üzerinden değer kazanması sağlanır. BES, emeklilik yatırım fonlarının kurgusu itibariyle uzun vadeli yatırım disiplinine uygun bir sistemdir.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Katılım Şartları Nelerdir?

Bireysel emeklilik şartları, birçok insanın kolaylıkla katılabileceği şekilde esneklik taşır. Bunun için sisteme yaş veya iş durumu gözetilmeksizin herkes katılabilir. BES giriş şartları arasında kamusal bir sosyal güvence sahibi olup olmama konusu merak edilir ama sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmasanız dahi “Bireysel Emeklilik Sigortası” hizmetinden yararlanabilirsiniz. “Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katkı payı bakımından da bir üst sınır yoktur; fakat emeklilik döneminde, şimdiki yaşam standartlarınızı korumak istiyorsanız katkı paylarınızı düzenli olarak arttırmanız önerilmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi

%30 Devlet Katkısı
Aylık ve Yıllık Ödeme Seçenekleri
Ödemeye Ara Verme Seçenekleri

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılmanın, geleceğiniz ve kişisel ekonomik durumunuz açısından son derece önemli faydaları vardır:


• BES’e katılarak sistematik bir şekilde birikim yapmaya başlayabilirsiniz.
• Birikimlerinize belli bir oranda devlet katkı payı eklenir ve ödediğiniz her katkı payı için devletin desteği ile daha fazla birikim yapabilirsiniz.
• “Yatırım yapacağınız fonları ve şirketi sizin belirleme hakkınız vardır. “Bireysel Emeklilik”, özel sigortacılık hizmetleriyle sunulan ve birçok detayı sizin isteklerinize göre belirlenen bir sözleşmedir. Şeffaf bir sistem olan BES’te fonlarınızı kolaylıkla takip edebilir ve yılda en fazla 12 kez olmak üzere fon değişikliği yapabilirsiniz.
• Bireysel emeklilik hesaplarınız Takasbank (İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) nezdinde tutulur. Bu hesaplardan günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz.
• Mali durumunuzda beklenmedik gelişmeler olduğu dönemlerde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz.
• Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Şirketinizin faaliyetleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin yılsonu mali tablolarının bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi zorunludur. Fonların hesap ve işlemleri ayrıca yılda en az bir defa bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda günlük izlenir.

Bireysel Emeklilik'te Devlet Katkısı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yapacağınız birikim için size ödediğiniz katkı paylarının %30’u kadar devlet katkısı avantajı sunar. Ödediğiniz katkı payı tutarına göre yatırılan devlet katkısı (üst limiti aşmamak koşuluyla) sayesinde birikim tutarınız daha hızlı artar.

BES sorgulama sistemi ile ilgili daha fazla bilgi almak için BES Sorgulama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Katılımcılarının Temel Hakları

BES sözleşmesi sahibi olan bütün katılımcıların birtakım temel hakları vardır ve bu haklar, yasal çerçevede koruma altındadır. Katılımcılar;

• BES yatırım hesaplarına ödedikleri katkı paylarının, diledikleri emeklilik yatırım fonlarına, hangi oranla dağıtılacağını kendileri belirleyebilirler. Ayrıca bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerini ve yatırdıkları katkı paylarının emeklilik yatırım fonları arasındaki dağılım oranlarını bir yılda azami on iki kez değiştirebilirler.


• BES sözleşmesi imzalandıktan sonraki iki ay içerisinde cayma hakkına sahiptirler Bu durumda şirketçe fon toplam gider kesintisi haricinde yapılan diğer tüm kesintiler ile o güne kadarki fon getirileri on iş günü içinde katılımcıya iade edilir.En az on yıl boyunca sistemde yer almaları ve 56 yaşını doldurmaları halinde emeklilik hakkı elde ederler.

BES Emeklilik Yatırım Fonları

Emeklilik Yatırım Fonu, şirket tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır.


Emeklilik yatırım fonlarının sistemin başından itibaren bugüne kadar ki getirilerine bakıldığında enflasyonun üstünde bir getiri elde ettiği görülmektedir. Sistemin uzun vadeli yapısı göz önünde bulundurularak beş ve on yıllık dönemlere bakıldığında, emeklilik yatırım fonlarının ortalama getirisinin, TÜFE ve BIST-100 endeksinden daha yüksek olduğu görülmektedir.


AXA Hayat Ve Emeklilik katılımcıları planlarına tanımlı tüm AXA fonlarını seçebilirler. AXA katılımcısı olmayan diğer şirket katılımcıları da BEFAS platformu üzerinden AXA fonlarını portföylerine dahil edebilirsiniz. Emeklilik Yatırım Fonları, Otomatik Katılım Fonları ve Katkı Yatırım Fonu hakkında detaylı bilgi edinmek isterseniz Emeklilik Fonları sayfamızdan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.


Bireysel emeklilik sistemindeki tüm fonların karşılaştırması için tıklayabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi ile İlgili Bilinmesi Gerekenler


• Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz.
• Bir sözleşme yılında en fazla 12 defa fon dağılım oranınızı ve 4 defa emeklilik planınızı değiştirebilirsiniz.
• Emekli olabilmeniz için 10 yıl süreyle sistemde kalmanız ve 56 yaşınızı doldurmanız yeterlidir.
• Emekliliğe hak kazanmadan önce dilediğiniz anda sistemden ayrılabilirsiniz. Sistemden erken ayrılma durumunda birikimlerinizden ve Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarından stopaj ve varsa giriş aidatı kesintileri düşülür.
• Emekliliğe hak kazandıktan sonra toplu para, programlı ödeme ya da yıllık gelir sigortası seçeneklerinden birini seçebilir veya hesabınızdaki tutarı bu seçenekler arasında paylaştırabilirsiniz.

BES Birikiminizi Öğrenmek İçin Hemen Tıklayın.

Özel Emeklilik Sisteminde Yaşanan Önemli Gelişmeler

2013
2013 yılında başka bir finansal araçta bulunmayan ve ödenen katkı payları üzerinden %25 avantaj sağlayan Devlet Katkısı uygulaması yürürlüğe girdi. Bu katkı 22.01.2022 itibariyle 5 puanlık artışla %30 oldu.
2015
Sözleşmelerden yapılacak kesintilere ilişkin düzenlemeler yapıldı. Düzenlemeyle sözleşmenin ilk beş yılında her yıl yapılacak kesintilere üst limit getirilirken aynı zamanda sözleşmenin 6’ncı yılı itibariyle fon toplam gider kesintisinin iadesine yönelik düzenlemeler yapıldı.
2017
OKS (II. Basamak emeklilik sisteminin kurulmasına yönelik ilk adım) yürürlüğe girdi.

 

Özel Sektör Çalışanlarının Otomatik Katılım Kapsamına Dahil Edileceği Geçiş Takvimi

Çalışan Sayısı (*) - Kapsama Alınma Tarihi


  • • 1.000 ve üzeri - 01.01.2017
  • • 250-999 arası - 01.04.2017
  • • 100-249 arası - 01.07.2017
  • • 50-99 arası - 01.01.2018
  • • 10-49 arası - 01.07.2018
  • • 5-9 arası - 01.01.2019
2021

• 18 yaş altı bireylere sisteme girme hakkı tanındı.

• Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) düzenlemesi geldi. (Emeklilik şirketleri, kendi fonlarının yanı sıra BEFAS üzerinden başka şirketlerin fonlarını almak isteyen katılımcıların taleplerini, internet ve/veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirmelerini sağlamaktadır)

• 1.04.2021 Katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunacak şirketlerin bu faaliyetler için danışma kurulu ve katılım uyum birimi kurmaları zorunlu hale getirildi.

• Fon dağılımı değişikliği sayısı 12’ye çıkarıldı.

2022

• Emeklilik şirketlerinin katılımcılarına fon tavsiyesinde bulunabilmesini sağlayacak düzenleme yapıldı.

• 14.04.2022 tarihinde yayınlanan 'Fon Tercihi, Fon Dağılımı Değişikliği İle Bu Hakların Devrine İlişkin Genelge ile, Bireysel emeklilik sisteminde fon dağılımı değişikliği yapmak isteyen katılımcılar için emeklilik şirketlerine danışmanlık yapma yetkisi tanındı. Böylece emeklilik şirketleri artık katılımcılarına fon dağılımı düzenleme tavsiyesi verebilecek.

• BES ile Vatandaşlık verilmesi için yönetmelik değişikliği yapıldı.


• 13 Mayıs 2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12 Mayıs 2022 tarih ve 5554 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile,


• 500.000 USD veya karşılığı döviz tutarında katkı payını SEDDK tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla BES’e yatırılması durumunda talepte bulunan kişinin vatandaşlığa kabul edileceği ibaresi Yönetmeliğe eklendi.

• 31.05.2022 tarihinde Hediye Sertifika genelgesi ile üçüncü kişilere hediye amaçlı olarak katılımcıların emeklilik sözleşmelerine ek katkı payı ödemesi yapabilmesi sağlandı.


• 22 Ocak 2022 tarih ve 31727 sayılı Resmî Gazete’de 7351 sayılı Kanun yayınlanıp yasalaştı. BES’e ilişkin 4632 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik ile;


Devlet katkısı %30’a yükseltildi. 22 Ocak 2022 tarihinden önce intikal eden katkı paylarına %25, 22 Ocak 2022 dahil olmak üzere bu tarih itibariyle intikal eden katkı paylarına %30 oranında Devlet Katkısı hesaplanmaya başlandı.


Toplu katkı payı ödemelerine ilişkin yıllara sâri devlet katkısı ödemesi hakkı tanındı.

• Yıl içinde ödenen katkı paylarının toplamının devlet katkısının yıllık üst limitini aşması durumunda, aşan katkı payları için takip eden takvim yıllarında Devlet Katkısı ödenmesi sağlandı. 2023 yılı Ocak ayı itibariyle, limit aşımına uğrayan sözleşmeler için devlet katkısı hesaplandı.


45 yaşını doldurmuş çalışanların talepleri halinde otomatik katılım emeklilik planına dahil edilmeleri

• 45 yaş üzerindeki kişilerin talep etmeleri halinde OKS’ye dahil edilmesi sağlandı.Birikimlerin kısmen ödenmesi

• Katılımcılar nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere sistemden ayrılmadan, Devlet Katkısı hesaplarındaki tutarlar hariç birikim tutarlarının %50’si kadar kısmen ödeme alabilecek.


Bireysel emeklilik sözleşmelerinin temlik edilmesi sağlandı.

• Katılımcılarımız, devlet katkısı hariç olmak üzere bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı alacaklarının tamamını veya bir kısmını Alacağın Devri Sözleşmesi’ yoluyla bankalara devredebilecekler. Böylelikle acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler ve BES’te kazandıkları hak ve birikimlerini koruyabilecekler.

2023

• 14 Şubat 2023 tarih ve 32104 sayılı Resmi Gazete'de Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

• Yönetmelik ile nakden ödenen devlet katkılarının değerlendirilmesindeki pay oranlarında düzenleme yapıldı.

• Devlet katkısı fonlarının hisse senedine yapacağı yatırımlarda "asgari yüzde 10 azami yüzde 15" olan oran "asgari yüzde 30 azami yüzde 50”, Türk lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarında ise "asgari yüzde 70 azami yüzde 90" olan oran "asgari yüzde 50 azami yüzde 70” olacak şekilde değiştirildi.

• 28 Mart 2023 tarihli ve 32146 sayılı Resmî Gazete’de “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.


• Yönetmelikteki başlıca değişiklikler;


Bireysel emeklilik sözleşmelerinin temlik edilmesi yönelik alt düzenlemeler yayınlandı.


• Katılımcılarımız, devlet katkısı hariç olmak üzere bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı alacaklarının tamamını veya bir kısmını Alacağın Devri Sözleşmesi’ yoluyla bankalara devredebilecekler. Böylelikle acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler ve BES’te kazandıkları hak ve birikimlerini koruyabilecekler Katılımcılarımız, devlet katkısı hariç olmak üzere bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı alacaklarının tamamını veya bir kısmını Alacağın Devri Sözleşmesi’ yoluyla bankalara devredebilecekler. Böylelikle acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler ve BES’te kazandıkları hak ve birikimlerini koruyabilecekler.


• Yönetmelikte alacağın devri hakkı bankalar ile sınırlı tutuldu.

• EGM, alacağın devri maddesi ile veri entegrasyonunu sağlamaya ve alt yapı hizmeti sunmakla görevlendirilmiştir.


Katılımcılarımız, her fon dağılımı değişikliğinde, BEFAS üzerinden sunulan fonlarda dahil olmak üzere azami yirmi fon tercihinde bulunabilecek.

Yönetmeliğin yayım tarihinden 6 ay sonra (28/09/2023 tarihinde) yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Birikimlerinizin Değerlendirilmesi Sırasında;

Emeklilik yatırım fonları, kurumlar vergisinden ve gelir vergisi kesintisinden (stopajından) muaftır.

Sistemden Ayrılma Sırasında;

10 yıl boyunca sistemde kalmadan ayrılan katılımcının hak kazanılan Devlet katkısı ve getirileri dahil ödemeye konu toplam birikim tutarından, (varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı payları ve Devlet katkısının hak edilen kısmı indirilerek bulunan irat tutarı üzerinden %15; 10 yıl boyunca sistemde kalmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılan katılımcının irat tutarı üzerinden %10 stopaj kesintisi yapılır.

Sistemden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılan katılımcıdan %5 stopaj kesintisi dışında vergi alınmamaktadır.

İşveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %30'una karşılık gelen tutar olan Devlet katkısı, katılımcıların ilgili hesaplarından ayrı olarak takip edilir ve T.C. Başbakanlık Müsteşarlığı'nca belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilir.

Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı ilgili takvim yılına ait brüt asgari ücretin toplamını aşamaz.

Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

• En az 3 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin %15'ine,
• En az 6 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin %35'ine,
• En az 10 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin %60'ına hak kazanır.

Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin tamamına hak kazanır. Devlet katkısı ve getirilerinden hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödenir.

Devlet katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.

29.05.2012 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde olup 29.06.2012 tarihinden itibaren 2 yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcıların, 31.12.2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyeceği katkı payları için Devlet katkısı ödenmez.

01.01.2013 tarihinden önce sisteme girmiş olan katılımcıların Devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere 01.01.2013 tarihinden itibaren sistemde bulundukları toplam süreye, 01.01.2013 tarihinden itibaren 01.01.2016 tarihine kadar sistemde kalmak koşuluyla 01.01.2016 tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere;

• Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az ve 6 yıl bulunan katılımcılara 1 yıl,
• Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az ve 10 yıl bulunan katılımcılara 2 yıl,
• Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl süre eklenir.

Katılım Esasları Çerçevesinde Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Hususlar

Şirketimizde danışma komitesi hizmetini SEDDK tarafından Danışma Komitesi Hizmeti Sunması Uygun Görülen İSFA İslami Finans Danışmanlık Müessesesinden almaktadır.

İSFA İslami Finans Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (“İSFA”), 2014 yılında kurulmuş ve aynı yıl içinde faaliyete geçmiş olan özel bir danışmanlık şirketidir. İSFA’nın amacı ve temel iş konusu, finans, bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası ürünleri, finansal ürün geliştirme, şer’i yönetişim, eğitim ve geliştirme alanlarında finansal kuruluşlara, İslâm Hukuku’nun hükümleri çerçevesinde danışmanlık sağlamaktır.

İSFA gelişen, büyüyen ve yaygınlaşan İslâmi finans kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları finansal, şer’i, yönetimsel alanda danışmanlık hizmeti vermek ve bu ekosisteme en yüksek faydayı sağlamak üzere kurulmuştur.

İSFA bünyesinde yer alan danışma komitemiz, Mustafa Dereci Muhammed Emin Durmuş ve Ahmet Numan Önder olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır.

Mustafa DERECİ

Mustafa Dereci 1967 yılında Rize’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden 1991 yılında mezun oldu. 1993 yılında çalışmaya başladığı Kuveyt Türk Katılım Bankası’ndan 2021 yılında emekli oldu. Katılım Bankacılığının Uluslararası Bankacılık, Bireysel Bankacılık, Kobi Bankacılığı, Pazarlama ve Ürün Geliştirme, Ödeme Sistemleri ve Dijitalleşme, İdari Hizmetler ve Satın Alma gibi departmanlarında yönetici olarak görev yapmıştır. Türkiye’nin ilk katılım sigortacılığı şirketi olan Neova Sigorta’nın kurucu yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans bölümünde doktora tez çalışmasını yürütmektedir.

İSFA’da danışma komitesi başkanı olan Mustafa Dereci, İslam Ekonomisi, İslami Finans, Katılım Bankacılığı, Katılım Sigortacılığı, Katılım Finans ürün ve hizmetleri ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmekte yine bu konular çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı platformlarda eğitmenlik yapmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ahmet Numan ÜNVER

Ahmet Numan Ünver, 1988 yılında Merzifon/Amasya’da doğdu. 2006 yılında Güngören Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nden, 2010 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı sene Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Temmuz 2011’de Ataşehir/İstanbul’da imam hatiplik görevine atandı. Kasım 2012’de Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Haziran 2013’te “Kuduri’nin Tecrid Adlı Eserinde Hanefîler ve Şafiilerin Nasslara Dayalı İhtilafları –Kitabü’n-Nikah Çerçevesinde-” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı ve aynı sene Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalında doktoraya başladı. Muhtelif zamanlarda Amerika ve Ürdün’de eğitim amaçlı bulundu. “Fıkıh İlminde Cedel Yönteminin Kullanımı (Ebû İshâk eş-Şîrâzî Örneği)” başlıklı doktora tezini Ağustos 2018’de bitirdi. 2019’da aynı Fakülteye Dr. Öğretim Üyesi olarak atandı ve halen aynı görevine devam etmektedir.

İSFA’da danışma komitesi üyesi olan Ahmet Numan Ünver, İslam Ekonomisi ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Evli ve iki kız babasıdır.

Muhammed Emin DURMUŞ

Muhammed Emin DURMUŞ, ilk ve orta öğrenimini İstanbul/Üsküdar’da tamamladı. 2009 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden, 2014 yılında ise Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2015 yılı Şubat ayında araştırma görevlisi olarak Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı’nda göreve başladı. 2014 yılında başladığı Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı yüksek lisans programından 2016 yılında mezun oldu ve 2016 yılında aynı bölümde doktoraya başladı. 2020 yılında ise Osmanlı Vakıf Hukukunda Mukâtaa adlı tez çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) bünyesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.

İSFA İslami Finans Danışmanlık kurumunda Danışma Komitesi Üyesi olan Muhammed Emin DURMUŞ, İslam Ekonomisi, ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmektedir.

A. Fon portföyüne kesinlikle alınamayacak para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin ana kriterler aşağıda yer almaktadır.

Faiz sözleşmesi kapsamında kurulan her türlü fon toplama, fon kullandırma, gayrinakdi kredi, reeskont kredisi, repo-ters repo işlemleri ile kaldıraç ihtiva eden finansal işlemler, türev sözleşmesi kapsamında yürütülen geleneksel swap, forward, opsiyon, futures işlemleri, kamu ve özel sektörün ihraç etmiş olduğu her türlü garantili ve sabit bir faiz getirisi vaad eden borçlanma araçları, İslâm hukukunun yasakladığı alanlarda faaliyet gösteren, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu’nun pay senetleri ile ilgili standartların üzerinde faizli kredi, faizli mevduat ile faiz geliri bulunan işletmelere yapılacak yatırımlar katılım esaslarına uygun değildir. Bu enstrümanların katılım esaslarına uygun olmayan yönleri şunlardır:

1. Faiz içermesi,

2. Belirsizlik (Garar),

3. Riskin taraflardan birine yüklenmesi,

4. Kumara benzerlik göstermesi,

5. Taraflardan birinin veya her ikisinin mağduriyetine sebep olabilmesi,

6. İslâm hukukunun yasakladığı alanlarda faaliyet göstermesi,

7. Sözleşme konusunun net olmaması,

B. Fon portföyüne alınmasında sakınca olmayacak ortaklık paylarına ilişkin finansal özellikler aşağıda yer almaktadır. TKBB’nin 26.08.2020 tarihli 1 numaralı standardının ilgili maddeleri aynen alınmıştır.

3.1.1. Ana sözleşmede, şirketin faizli işlemlerde bulunacağına ve içki, domuz, kumar gibi fıkhî açıdan haram kabul edilen mal veya hizmetlerin üretim veya ticaretinin yapılacağına dair bir madde yer almamalıdır.

3.1.2. Söz konusu şirketlerin faizli borç almamaları ve faizli hesaplarda mevduat tutmamaları esastır. Buna rağmen şirketin varlığını devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai durumlar söz konusu olduğunda alınan faizli borçlar (kullandığı krediler ve ihraç ettiği tahvil vb. varlıklar) şirketin “toplam varlıkları” ve “piyasa değeri”nden daha büyük olanının %33’ünü; operasyonel zorunluluklarla faizli mevduat hesaplarında tutulan varlık ve hakları (faizli mevduat, tahvil vb.) şirketin “toplam varlıkları” ve “piyasa değeri”nden daha büyük olanının %33’ünü aşmamalıdır. Faizli mevduat hesaplarında yasal mevzuat gereği varlık tutma zorunluluğu bu oranın dışında ve zaruret hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

3.1.3. Şirketin mevzuat gereği veya varlığını ve faaliyetlerini devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai durumlar sebebiyle gerçekleştirdiği, fıkhın öngördüğü ilkelere uygun olmayan işlemlerden elde ettiği mahzurlu gelirler (faiz, gayrı meşru mal satışı vb.), toplam gelirinin %5’ini aşmamalıdır. İnsan haklarını ihlal eden, onurunu zedeleyen ve insanlık değerleriyle asla bağdaşmayan fuhuş, insan ve organ ticareti gibi faaliyetler hiçbir şekilde tecviz edilemez ve bu madde kapsamında değerlendirilemez.

C. Fon portföyüne alınmasında sakınca olmayacak ortaklık payları dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin finansal özellikler aşağıda yer almaktadır.

Hiçbir şekilde faiz veya faize benzeyen bir getiri içermemelidirler. Bu enstrümanların katılım esaslarına uygun olabilmesi için her türlü belirsizlikten arındırılmış olmaları, risk paylaşımı esasını içermeleri, haksız kazanca sebebiyet vermemeleri, taraflardan birini veya her ikisini haksızlığa maruz bırakmamaları, dayanak varlıkların alkol ve domuz ürünleri gibi fıkhen yasak olan malların ve faaliyetlerin ticaretini içermemeleri gerekmektedir.

Şirketimiz tarafından katılım sigortacılığı faaliyeti yürütülmemesi sebebiyle, katılım sigortacılığı çerçevesinde reasürans, koasürans ve retrosesyon işlemleri gerçekleştirilmemektedir.

Yönetmelik
İlgili Yönetmelik hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Genelge
Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

BES Poliçemi Neden AXA Sigortadan Almalıyım?

AXA Sigorta ile Geleceğinizi Planlamaya Başlayın

İhtiyaçlarınıza göre hem kendi geleceğinize hem de ailenizin geleceğine yatırım yapabilirsiniz. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yapacağınız birikim için % 30 devlet katkısı avantajı ve AXA güvencesiyle emeklilik döneminize değer katabilirsiniz.

7/24 Hizmet

Sizlere en iyi hizmeti sunmak için 7/24 yanı başınızdayız. 0850 250 99 99 numaralı çağrı merkezimizden bize ulaşabilirsiniz.

BES Avantajlarından Faydalanın

Ödediğiniz tüm katkı payları ve aldığınız tüm devlet katkıları emeklilik yatırım fonları ile değerlendirilerek hayal ettiğiniz emeklilik için daha da fazla birikim yapabilirsiniz. Bireysel emeklilik birikimlerinizi geleceğe yönelik beklentilerinize en uygun şekilde yönetebilirsiniz.

AXAFit Uygulaması

AXAFit uygulamamız ile poliçenizi kolaylıkla görüntüleyebilir, teminat detaylarına erişebilir AXAFit uygulaması ile tüm sigortacılık işlemlerinizi kolayca yönetebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel Emekliliğe hak kazanabilmeniz için bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamlama şartı aranmaktadır.

Bireysel emeklilik şartları, birçok insanın kolaylıkla katılabileceği şekilde esneklik taşır. Bunun için sisteme yaş veya iş durumu gözetilmeksizin herkes katılabilir. BES giriş şartları arasında kamusal bir sosyal güvence sahibi olup olmama konusu merak edilir ama bireyler sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmasa dahi “Bireysel Emeklilik Sisteminden” yararlanabilir.

Bireysel emeklilik sözleşmenizin ilgili belgelerinin imzalanması veya onaylanmasını müteakip 2 ay içerisinde cayabilirsiniz.

Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanır. Emekliliğe hak kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir program dahilinde ödenmesini, tamamının defaten ödenmesini ya da yapacağı yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde kendisine maaş bağlanmasını talep edebilir.

Yapılan son düzenlemeler ile 18 yaşından küçükler adına bireysel emeklilik sözleşmesi başlatılabilmektedir. Anne ve babasının izni olması koşuluyla çocuklar için BES sözleşmesi yaptırabilir.

Evet, sözleşmede ödeyen olarak tanımlı olmak koşulu ile başkası adına katkı payı ödemesi yapılabilir.

BES sözleşmesi sahibi olan bütün katılımcıların birtakım temel hakları vardır ve bu haklar, yasal çerçevede koruma altındadır. Katılımcılar;

• BES yatırım hesaplarına ödedikleri katkı paylarının, diledikleri emeklilik yatırım fonlarına, hangi oranla dağıtılacağını kendileri belirleyebilirler. Ayrıca bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerini ve yatırdıkları katkı paylarının emeklilik yatırım fonları arasındaki dağılım oranlarını bir yılda azami on iki kez değiştirebilirler.

• BES sözleşmesi imzalandıktan sonraki iki ay içerisinde cayma hakkına sahiptirler Bu durumda şirketçe fon toplam gider kesintisi haricinde yapılan diğer tüm kesintiler ile o güne kadarki fon getirileri on iş günü içinde katılımcıya iade edilir.

• Katılımcılar emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemeye ara verebilir.

• Bir sözleşme yılında en fazla 12 defa fon dağılım oranlarını ve 4 defa emeklilik planlarını değiştirebilirler.

• Emekliliğe hak kazanmadan önce diledikleri anda sistemden ayrılabilirler. Sistemden erken ayrılma durumunda birikimlerinden ve Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarından stopaj ve varsa giriş aidatı kesintileri düşülür.

• Katılımcılar on yıl boyunca sistemde yer almaları ve 56 yaşını doldurmaları halinde emeklilik hakkı elde ederler. Emeklilik hakkını elde eden katılımcılar Devlet Katkısının % 100’nü hak kazanırlar.

• Emekliliğe hak kazandıktan sonra toplu para, programlı ödeme ya da yıllık gelir sigortası seçeneklerinden birini seçebilir veya hesaplarındaki tutarı bu seçenekler arasında paylaştırabilirler.

Devlet katkısı, bireysel ya da gruba bağlı bireysel sözleşmenize ödediğiniz katkı paylarının %30’u oranında devlet tarafından ödenen tutardır.

Bir katılımcı bir takvim yılı içerisinde ilgili yılın belirlenen brüt asgari ücret tutarı toplamına kadar yapmış olduğu katkı payı ödemeleri için devlet katkısından yararlanabilir. Anılan sınırı aşan katkı payı ödemeleri devreden katkı payı olarak her yılın ilk günü Devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınır.

Ödediğiniz tüm katkı payları ve aldığınız tüm devlet katkıları emeklilik yatırım fonları ile değerlendirilerek hayal ettiğiniz emeklilik için daha da fazla birikim yapabilmeniz sağlanır.

a) En az 3 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı hesabındaki tutarın %15'ine

b) En az 6 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı hesabındaki tutarın %35'ine,

c) En az 10 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı hesabındaki tutarın %60'ına,

Bu sürelerin hesabında emeklilik sözleşmesi esas alınır. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar Devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamına hak kazanır. Devlet katkısı hesabındaki tutarlardan hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödenir.

 

Tercihleriniz doğrultusunda emeklilik şirketinizin açmış olduğu kişisel sayfanızdan veya mobil uygulama üzerinden bu değişikliği bir yılda 12 defa yapabilirsiniz.

BES Blog Yazılarımız

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Hayat Sigortası Arasındaki Farklar
24.10.2023
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Hayat Sigortası Arasındaki Farklar
Bireysel Emeklilik Hesaplama
08.03.2023
Bireysel Emeklilik Hesaplama
7 Maddede Bireysel Emeklilik Nedir, Ne Değildir?
08.03.2023
7 Maddede Bireysel Emeklilik Nedir, Ne Değildir?
Zorunlu BES Hakkında Yanlış Bilinenler: Kafa Karışıklığına Son!
08.03.2023
Zorunlu BES Hakkında Yanlış Bilinenler: Kafa Karışıklığına Son!