Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

AXA Eğitim Sigortası

Hepimizin en değerli varlıkları çocuklarımız. Çocukların eğitim hayatlarını sorunsuz bir şekilde sürdürebilmeleri pek çok koşula bağlıdır. Bu koşulların başında da ebeveynlerin sağlıklı ve maddi durumlarının ideal düzeyde olması gelir. Özellikle eve maddi açıdan kaynak sağlayan anne ya da babanın vefatı, çocuğun eğitim hayatında aksaklıklar yaşamasına ve bazen tamamen bitmesine neden olabilir. Bu tarz bir olumsuzluğun önüne geçmek ise AXA Eğitim Sigortası ile gayet kolaydır.

Eğitim Sigortası Nedir?

Eğitim sigortası, çocuğun eğitim ve öğretim giderlerinden sorumlu kişi tarafından tercih edilebilecek bir hayat sigortası türüdür. Poliçe kapsamında maddi açıdan büyük miktarlarda kayıplara yol açabilecek ve çocuğun okul hayatını devam ettirebilmesinin önüne geçebilecek riskler güvence altına alınır.

Sigortalı statüsündeki kişinin vefatı durumunda, poliçe devreye girer ve lehtara ödeme yapılır.

EĞİTİM SİGORTASI

  • Başlangıç teminat tutarı; yıllık eğitim gideri ve poliçe süresi çarpılarak hesaplanmaktadır. Örneğin 4 yıllık bir poliçe süresi için başlangıç teminatının alabileceği minimum değer 10,000 USD'dir.
  • Poliçede, teminat değeri her yıl 'başlangıç teminat tutarı / yıl' oranında azalır. (Örnek: 60.000 USD 3 yıllık azalan kapitalli üründe; teminatlar 1. yıl 60.000 USD, 2. yıl 40.000 USD, 3. yıl 20.000 USD şeklindedir.)
  • Prim ödeme süresi maksimum poliçe süresinin yarısı kadar olabilir.
  • Poliçe süresi minimum 4 yıldır.
  • Toplam Poliçe Primi, ödeme şeklinin peşin olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.
Cinsiyet
Yaş
Yıl
Poliçe süresi minimum 4 maksimum 20 yıldır.
Yıllık Eğitim Teminat Bedeli
TOPLAM POLİÇE
PRİMİ
$ {{ bazTotal }}

Eğitim Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Eğitim sigortasından, 30 ila 60 yaş aralığında olan ve bir öğrencinin eğitim giderlerinden sorumlu olan herkes yararlanabilir. Sigortanın başlangıcında sigortalının yaşı 60’ı, sigortaya başlangıç yaşı ile sigorta süresinin toplamı 70’i geçemez. Bu sigortanın sağladığı avantajlardan faydalanabilmek için anne veya baba statüsünde olma şartı yoktur, çocuğun eğitim masraflarından sorumlu 1. Derece akrabalar da yaş sınırlamasına uygun olmaları şartı ile sigortalı olabilir.

Eğitim Sigortası Özellikleri Nelerdir?

Eğitim sigortasında süre, öğrencinin kalan eğitim süresine göre belirlenir. Teminat tutarının belirlenmesi aşamasında, yıllık olarak öngörülen eğitim masrafı ile talep edilen sigorta süresi (çocuğun kalan eğitim süresine eşit beklenir) çarpımından oluşmaktadır. Teminat, öğrencinin her yıl kalan eğitim süresi ile doğru orantılı olarak yıllık olarak öngörülen eğitim masrafı tutarında azalır.

Örneğin; bir öğrencinin yıllık eğitim masrafı 10 bin ABD doları ve eğitim süresi 8 sene ise ilk yılın teminat tutarı 80 bin ABD doları olarak belirlenir. Bu tutar, bir sonraki yıl eğitim süresindeki azalmaya bağlı olarak 70 bin ABD dolarına düşer.

Sigorta primi, sigortalının yaşı, sigorta süresi, prim ödeme süresi ve sigorta başlangıcında seçilen sigorta teminat tutarına bağlı olarak belirlenir. Prim ödeme süresi poliçe süresinin yarısı kadar olabilir.

Eğitim Sigortası Teminatları Nelerdir?

AXA Eğitim sigortası, vefat teminatını içerir. Sigortalının vefatının gerçekleşmesi durumunda öngörülen teminat tutarı sigorta süresi dahilinde haksahiplerine ödenir. Sigortalılar, ihtiyaç duyduklarında AXA Asistans Hizmetleri’nden yararlanma avantajına kavuşur.

Eğitim Sigortası Prim Hesaplama

Eğitim sigortası fiyatları, sigortalı statüsündeki kişinin yaşı, başvuru aşamasında belirlenen sigorta ve prim ödeme süreleri ile teminat tutarı gibi kriterler göz önünde bulundurularak belirlenir. Eğitim sigortası hesaplama işlemi sonucunda ortaya çıkan tutar, peşin olarak ödenebilir. Sigortalılar, bütçeleri doğrultusunda aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık ödeme planları arasından tercihte de bulunabilir. Prim ödeme süresi poliçe süresinin maksimum yarısı olacak şekilde belirlenebilir.

Sigorta prim ödemeleri, ABD doları cinsinden ödeme gününde geçerli T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak gerçekleştirilir.

Tazminat ödemeleri için de aynı prosedür uygulanır, ve tazminat tutarı hak sahiplerine T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak ödenir.

Eğitim Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çocukların aniden ortaya çıkabilecek risklerden etkilenmeden geleceklerine umutla bakabilmelerine imkan tanıyan AXA Eğitim Sigortası başvurusu size en yakın AXA acentesine ya da merkez ofislerine başvurmayı da tercih edebilirsiniz.

VERGİ UYGULAMALARI

Prim Ödeme Dönemi Boyunca Vergi İndirimi Uygulaması

Ücretli olarak çalışan vergi mükellefinin ödeyeceği Eğitim Sigortası primlerinin tamamı, ilgili ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla, gelir vergisi matrahından indirilebilir. Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren vergi mükellefinin ödeyeceği Eğitim Sigortası primlerinin tamamı, primin, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması kaydıyla, beyan edilen yıllık gelirin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde gelir vergisi matrahından indirilebilir. Daha detaylı bilgi almak için mali müşavirinize danışabilirsiniz.

ASİSTANS HİZMETLERİ

Kariyer Koçluğu
Kariyer Koçluğu
Psikolojik Danışma
Psikolojik Danışma
Sağlık Network İndirimi
Sağlık Network İndirimi
Eğitim Danışmanlığı Bilgi Hattı
Eğitim Danışmanlığı Bilgi Hattı
Telefonda Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
Telefonda Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
İzotomi
İzotomi