Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu

Fon Yatırım Stratejisi

Fon dolar ve euro bazında faiz getirisi elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon portföyünün en az %80’i Kamu tarafından yurtdışında ihraç edilen Dolar ve/veya Euro cinsinden ve/veya Dolar ve/veya Euro’ya endeksli borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Türk Özel Sektörü tarafından yurtdışında ihraç edilen Dolar ve/veya Euro cinsinden ve/veya Dolar ve/veya Euro’ya endeksli borçlanma araçlarına en fazla %20 oranında yatırım yapılabilir. Fon faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Değişen piyasa koşullarına ve sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir. Eurobond piyasalarının getirilerinden faydalanılmaktadır.

Portföy Para ve Sermaye Piyasası Araçları

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yurt dışında ihraç ettiği USD (Amerikan Doları) cinsi ve/veya USD (Amerikan Doları)’ye endeksli ve/veya EUR(Euro) cinsi ve/veya EUR(Euro)'ye endeksli borçlanma senetleri’nin portföydeki payı asgari %80 olacaktır.


Varlık ve İşlem TürüAsgari %Azami %
Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)80100
Kamu İç Borçlanma Araçları020
Türk Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Döviz)020
Türk Özel Sektör İç Borçlanma Araçları020
Ters Repo010
Yapılandırılmış Yatırım Araçları010
Mevduat / Katılma Hesabı (TL/Döviz)020
Takasbank Para Piyasası İşlemleri/Yurtiçi organize para piyasası işlemleri010
Yatırım Fonu Katılma Payları, yabancı yatırım fonu katılma payları, Borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları020
İpotek ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler020
İpotek ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler020
Gelir Ortaklığı Senetleri020
Yabancı Borçlanma Araçları010

Muhtemel Riskler

Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı’nın ve/veya Türk Özel Sektörünün ihraç ettiği Dolar ve Euro cinsinden dış borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla ABD Dolar’ı ve/veya Euro cinsinden Eurobondların getirilerinden faydalanılmaktadır. Fon, faiz ve kur riski taşımaktadır. Dolar kuru, Euro kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir.

Fon düşük oranda özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapmayı planlamaktadır ve buna bağlı olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta ve risklerin dağıtılarak asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.

Fon portföyü ağırlıklı olarak devlet iç borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Fon yönetiminde faiz, enflasyon ve piyasa riski taşınmaktadır. Faiz, enflasyon oranları ve hisse senedi piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir.

FON DUYURULARI VE RAPORLARI

  • Kamu Dış Borçlanma Araçları İçtüzüğü, İzahnamesi ve Tanıtım Formu için tıklayınız.
  • Sürekli bilgilendirme formu için tıklayınız.
  • İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayınız.

 

Fon Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.