Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

AXA Emeklilik Yatırım Fonları

Emeklilik yatırım fonları, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin temelini oluşturan yatırım araçlarındandır. Pek çok farklı çeşidi bulunan fonlar, finans piyasalarının önemli parçaları arasında yer alan ve birim fiyat hesaplaması, vergilendirme bakımından olduğu kadar katılımcılara sağladığı kazançlar bakımından da diğer türdeşlerine benzer.

Emeklilik Yatırım Fonu Nedir?

Emeklilik yatırım fonları, bireysel emeklilik şirketlerinin katılımcıların birikimlerini değerlendirmek amacıyla kurdukları fonlardır. Bireysel emeklilik fonları, genel olarak uzun süreli yatırım aracı niteliği taşır. Bu tür fonlar, gerek portföyde yer alan menkul kıymetlerin değerlemesi gerekse birim fiyat hesabı bakımından yatırım fonları ile benzerlikler gösterir. Diğer yatırım fonları ile aralarındaki en önemli fark ise sadece Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giren kişiler tarafından satın alınabilmeleridir. Zira bu fonlar, sisteme ödenen katkı paylarının değerlendirilmesi ve işletilmesi amacıyla özel olarak kurulur. Ayrıca emeklilik yatırım fonlarının elde ettiği kazançlara stopaj uygulanmaz.

Emeklilik fonları, portföylerinde farklı para ve sermaye piyasası araçları ile gerçekleştirilen işlemleri barındırır. Bu araçları, temel hatlarıyla şu şekilde sıralayabilmek mümkündür:

Emeklilik Yatırım Fonu Türleri Nelerdir?

Bireysel emeklilik hangi fon seçilmeli sorusu, sistemde kalınan süre boyunca nasıl bir birikim elde edilmek istendiğine bağlı olarak değişir. Bireysel emeklilik şirketleri, katılımcıların katkı paylarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve aşağıda portföy yapıları hakkında genel bilgiler bulabileceğiniz şu emeklilik yatırım fonları çeşitlerine yatırır:

Para Piyasası Fonu
Portföyünün tamamı, devamlı olarak vadesine azami 184 gün kalan, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Portföyünün günlük hesaplanan ağırlık ortalama vadesi, en fazla 45 gündür.
Standart Fon
Sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimleri, bu fon türünde yatırıma yönlendirilir. Bu yönlendirme, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilir.
Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu
Portföyünün en az %80’i, devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu, özel sektör borçlanma araçlarından oluşan fondur. Bu fonun portföyünde ayrıca kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repo işlemlerine de yer verilir.
Değişken Fon
Portföy sınırlamaları açısından diğer emeklilik yatırım fonları çeşitlerinden farklı yapıdaki fonlardır. Portföyü, yasal mevzuatlara uygun olarak belirli aralıklarla değişir. Kontrollü risk almayı tercih eden katılımcılar için ideal seçenekler arasında yer alır.
Hisse Senedi Fonu
Portföyünün %80’i, devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarından oluşan bir fon türüdür.
Fon Sepeti Fonu
Portföyünün en az %80’i, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşur. Fon sepeti fonunun içtüzüğünde, yatırım yapılması planlanan fonların stratejilerine yer verilmesi zorunludur.
Altın Katılım Fonu
Portföyünün asgari %80’i, devamlı olarak altın ile altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fon türüdür.
Katılım Değişken Fonu
Portföyünün %40’ı, devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından oluşur. Bu fonun portföyünde ayrıca asgari %10 oranında Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılın endekslerindeki paylara yer verilir. Portföyün geri kalan kısmı ise faize dayalı olmayan diğer varlıklardır.
Katılım Standart Fonu
Katılım standart fonunun ana stratejisi, faizsiz yatırım araçları vasıtasıyla katılımcıların birikim elde edebilmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda fonun portföyünde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen, Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları ile gelir ortaklığı senetlerine yer verilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılım aşamasında AXA’yı tercih eden kişiler, yukarıda temel hatlarıyla anlatılan emeklilik yatırım fonları dışında farklı seçeneklere de yönelme imkanı bulabilir. Bu seçenekler, işverenleri aracılığıyla sisteme dahil edilen çalışanların birikimlerinin yönlendirildiği otomatik katılım fonları ile katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacıyla kurulan katkı yatırım fonları türlerinden oluşur.


Bireysel Emeklilik Fon Performansları Nasıl Ölçülür?

Bireysel emeklilik en iyi fon türlerinin seçimi sayesinde iyi bir birikim elde edilmesini sağlayan güvenli bir yatırım aracıdır. Ancak seçim aşaması kadar bireysel emeklilik yatırım fonları ile ilgili sürekli performans ölçümlerinin yapılması da önemlidir. Bireysel emeklilikte fon getirileri ile ilgili güncel verilere ulaşmanın en pratik yolu, Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) üzerinden sorgulama yapmaktır.

Platformun yanı sıra dilerseniz AXA Hayat ve Emeklilik olarak sizlere sunduğumuz çeşitli araçları kullanmayı tercih edebilirsiniz. İnternet sitemizde yer alan formlar aracılığıyla belirli bir tarihe yönelik bireysel emeklilik fon getirileri karşılaştırma, aylık fon bültenlerini ve piyasa gelişmelerini takip etme, fon alım-satım işlemleri gerçekleşme süreleri ile ilgili bilgi edinme gibi ihtiyaçlarınızı kolayca giderebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Fonu Değişikliği Nasıl Yapılır?

Bireysel emeklilikte fon seçimi, katılımcının kendi inisiyatifinde olan bir konudur. Bireysel emeklilik yatırım fonları ile ilgili seçimler isteğe bağlı olarak başvuru aşamasında katılımcının kendisi tarafından yapılabilir. Ancak katılımcıların, getiri oranlarındaki değişimlere bağlı olarak sisteme girdikten sonra da bireysel emeklilik fon değişikliği yapma hakkı bulunmaktadır. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından sistem hakkındaki yönetmelikte yapılan son düzenleme ile katılımcılar yılda en fazla 12 kez değişiklik yapabilme imkanı sunulmaktadır. Bu imkan dahilinde bireysel emeklilik hesaplarınızdaki birikimlerinizi ve ödemekte olduğunuz katkı paylarının hem fonlar arasındaki dağılımını hem de tutarlarını değiştirebilirsiniz.

Fon değişikliğinin yapılabilmesi için katılımcıların bildirimde bulunmasının ardından ilgili talepler iki iş günü içerisinde işleme alınır. Ancak bireysel emeklilik fon değişikliği süresi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan fon izahnamelerinde belirtilen talimatlara göre şekillenir.

AXA Hayat ve Emeklilik dahilindeki sözleşmelerinizin fon değişikliklerini AXAFit mobil uygulamamızdan ya da Online İşlemler üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Uygulaması

Devlet katkısı, bireysel ya da gruba bağlı bireysel sözleşmenize ödediğiniz katkı paylarının %30’u oranında devlet tarafından ödenen tutardır. Bir katılımcı bir takvim yılı içerisinde ilgili yılın belirlenen brüt asgari ücret tutarı toplamına kadar yapmış olduğu katkı payı ödemeleri için devlet katkısından yararlanabilir. Anılan sınırı aşan katkı payı ödemeleri devreden katkı payı olarak her yılın ilk günü şirket hesaplarına intikal etmiş katkı payı olarak muamele edilmek suretiyle Devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınır. İşvereniniz tarafından adınıza yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı ödenmez.

Devlet katkısı tutarı, katkı payı ödemesinin emeklilik şirketi hesaplarına nakden intikal ettiği ayı takip eden ay hesabınıza ödenir.

Bireysel emeklilik devlet katkısı hesabınızda kayıtlı bu tutarların;

  • Sistemde en az 3 yıl kalırsanız %15’ine,
  • Sistemde en az 6 yıl kalırsanız %35’ine,
  • Sistemde en az 10 yıl kalırsanız %60’ına,
  • Emekli olmanız, vefat etmeniz ya da maluliyetiniz halinde %100'üne,

hak kazanırsınız.

 

Bireysel Emeklilik Sisteminde Vergi Uygulaması

  • İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı) çalışanın, ödemenin yapıldığı ayda elde ettiği ücretin %15’ine ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarına kadar vergi indirimine tabi tutulabilir.
  • 10 yıldan önce sistemden çıkılması durumunda getiri üzerinden %15,
  • 10 yıl süreyle sistemde kalıp 56 yaşını doldurmadan sistemden çıkılması durumunda getiri üzerinden %10,
  • Emeklilik, vefat veya maluliyet sonucu sistemden çıkılması durumunda getiri üzerinden %5'tir.

Geleceğinizi güvence altına almak için tercih edebileceğiniz bireysel emeklilik seçenekleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve karşılaştırma yapmak için Emeklilik Planları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz!

Emeklilik Planları