Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Yıllık Hayat Sigortası

Yıllık Hayat Sigortası, beklenmedik risklere karşı sizin ve ailenizin yaşam standartlarının aynı koşullarla korunarak devam etmesini sağlayan bir sigorta ürünüdür.

18 ile 60 yaş arasında olan sağlıklı herkes bu sigortadan yararlanabilir.

Yıllık Hayat Sigortası'nı yaptırmak için acentelerimize başvurabilirsiniz.

Ne Tür Bir Güvence Sağlayabilirim?

Yıllık Hayat Sigortası ile temel olarak yaşam kaybı riski teminat altına alınmaktadır.

Sigorta kapsamında;

• Vefat teminatı,
• Kaza sonucu vefat teminatı,
• Kaza sonucu tam ve kısmi maluliyet teminatı,
• Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı,
• Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatı,
• Kaza sonucu hastane gündelik tazminat teminatı bulunmaktadır.

Yaşam kaybı durumunda ödenecek vefat tazminatı ile;

• Geçiminizi sağladığınız ailenizin gelir kaybı yaşamasını engelleyebilirsiniz.
• Çocuklarınızın eğitimlerini tamamlamasını garantileyebilirsiniz.
• Ailenize, yaşayacakları sıkıntılı dönemde gerekli finansal desteği sunabilirsiniz.

Kaza sonucu riskin oluşması durumunda ödenecek tazminat ile;

• Bakım ve tedavi masraflarınızı karşılayabilirsiniz.
• Çalışamamanızdan kaynaklanabilecek gelir kayıplarınızı telafi edebilirsiniz.
• Yaşam ortamınızda gerekebilecek değişiklikleri yapabilirsiniz.

Ne Kadar Süre İle Teminat Alabilirim?

Yıllık Hayat Sigortası sizi bir yıl boyunca güvence altına alır. Sigortanızın bitiminde, isterseniz sigorta ve teminatlarınızı yenileyerek güvencenizi devam ettirebilirsiniz. Teminatları seçiminize göre Türk Lirası veya döviz cinsinden belirleyebilirsiniz.

Prim Tutarımı Nasıl Belirleyebilirim?

Priminiz; yaşınıza ve seçmiş olduğunuz teminat tutarına göre hesaplanmaktadır. Ayrıca seçmiş olduğunuz ek teminatlar da meslek sınıfınıza ve hobilerinize göre priminizi etkilemektedir.

Prim Tutarını Nasıl Öderim?

Primlerinizi seçiminize göre, sigorta başlangıcında sadece bir defada peşin olarak veya %25 peşin +5 taksit halinde ödeyebilirsiniz. Dilerseniz %25 peşin +8 taksit seçeneği ile de ödeme yapabilirsiniz.

Vergi Avantajından Nasıl Yararlanabilirim?

Hayat Sigortalarına ilişkin mevcut vergi mevzuatı, primlerin ödenmesi ve sistemden ayrılma aşamalarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu aşamalarda çeşitli avantajlar tanıyan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan vergi düzenlemeleri, iki ayrı dönemde incelenmektedir:

1. 07.01.2001 öncesi düzenlenen poliçeler için vergi düzenlemeleri:

A- Beyan edilen gelirin % 5'ini ve her bir kişi için asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait primler gelir vergisi matrahından indirilebilir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2024 yılı için 240.024 TL’dir.)

B- Gelirini ücret olarak alan kişilerin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait poliçeler için hizmet erbabı tarafından ödenen primler, primlerin ödendiği ayda elde edilen ücret üzerinden, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarına hizmet erbabı hissesi olarak hesaplanan prim veya aidatın aylık tutarını aşmaması şartıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Örnek olarak; henüz emekli olmamış ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödedikleri sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerinin çalışan hissesi halen ücretin %15’i olarak uygulanmaktadır (%14 + %1). Belirtilen nitelikteki kişilerin ücretlerinin sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerine esas kazancın aylık üst sınırını aşması durumunda, ödenen primin belirtilen üst sınırın %15’ine karşılık gelen kısmı indirime konu olacaktır. (Sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerine esas kazancın aylık üst sınırı 2024 yılında 150.018,75TL olarak uygulanacaktır.)

C- 07.10.2001 tarihinden önce düzenlenen hayat sigortalarında, 10 yılını doldurarak ayrılmak isteyenlerin birikimleri 30 yıldan aşağı olmamak üzere prim yatırılan süreler ile bir hizmet yılına karşılık gelen en yüksek devlet memuru emeklilik ikramiyesi tutarının2023 yılının ikinci yarısı için 23.489,83 TL) çarpımı sonucu gelir vergisinden istisna edilir. Aşan kısım ücret olarak vergilendirilir.

2. 07.10.2001 ve sonrasında düzenlenen poliçeler için ise vergi düzenlemeleri şöyledir:

A- Beyana tabi geliri olan kişilerin; şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için mükellef tarafından ödenen primlerin %50’si, vefat, kaza, engellilik, işsizlik gibi şahıs sigorta poliçeleri için mükellef tarafından ödenen primlerin tamamı, beyan edilen gelirin %15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2024 yılı için 240.030,00 TL’dir.)

Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmama şartının tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 2-B başlığının ilk paragrafı kapsamında belirtilen indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı da dikkate alınır.

B- Gelirini ücret olarak alan kişilerin; şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si, vefat, kaza, engellilik, işsizlik gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin tamamı, primlerin ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2024 yılı için 240.030 TL’dir.)

ASİSTANS HİZMETLERİ

A. Medikal Hizmetler

1. Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık

2. Tıbbi Nakil:

• Hastaneye Nakil:
• Bir Hastaneden Diğerine Nakil:
• Eve / İkamet Yakınındaki Hastaneye Nakil

3. Gerekli İlaçların Sevki:

4. Hastaneden Taburcu Oluşu Takiben Otelde Konaklama:

5. Refakatçinin Nakli:

6. Refakatçinin Konaklama Giderleri

7. Refakat Edilemeyen Çocukların Geri Dönüşü

8. Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması

9. Sigortalının Vefatı Halinde Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Olarak Nakli

10. Sigortalı’nın Vefatı Halinde, Aile Fertlerinin Dönüşü

11. Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş (1. Derece Akrabasının Vefatı Durumunda)

12. Sigortalı’nın Yakınının Sağlık Durumunun İzlenmesi

13. Acil Mesajların İletilmesi

B. KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ

1. Bilgi Hattı

2. Su Tesisatçısı Gönderilmesi Organizasyonu

3. Elektrikçi Gönderilmesi Organizasyonu

4. Çilingir Gönderilmesi Organizasyonu

5. Camcı Gönderilmesi Organizasyonu

C. ARAÇ ASİSTANS HİZMETLERİ

1. Yetkili Servise Çekme

2. Otelde Konaklama Organizasyonu

3. Kiralık Araç Organizasyonu

D. SOSYAL HİZMETLER

E. SEYAHAT HİZMETLERİ

1. Seyahat Öncesi Bilgi Hattı

2. Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması

3. İşyerine Acil Dönüş

4. Kefalet İçin Avans Ödeme

5. Avukat / Danışman Giderleri

Bu sayfada yer alan teminatlar ancak poliçede belirtildiği takdirde kapsam altındadır.