Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Esasları

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu 'Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Esasları'nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini kullanmakla ve web sitesi vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu 'Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Esasları'nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1. BİLGİLERİN KULLANILMASI, KORUNMASI VE ONAYLAR

Web sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden her türlü bilgi alışverişi SSL (Secure Sockets Layer) teknoloji yardımıyla şifrelenerek sağlanmaktadır. Bu sebeple verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir.

Kullanıcılarla ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmakta, hukuka aykırı olarak işlenmesinin veya erişilmesinin önlenmesi için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

AXA SİGORTA, veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatı ile kişisel verilerinizi (isim, rumuz, e-posta adresi, vb.) ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (ırk, sağlık, biyometrik ve genetik veriler, vb.) geçerli yerel kanun ve yasal düzenlemelere uygun şekilde işler. Kullanıcı, bu web sitesini ziyaret etmek veya mobil uygulamayı indirmek ve/veya kullanmak ile kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile belirlenen ilkeler, şartlar ve usuller çerçevesinde olmak kaydı ile kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine, yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına izin vermektedir. Burada paylaşılan kişisel veriler ve özel nitelikli kişiler veriler sigortacılık faaliyetleri kapsamında; istatistik, fiyatlama, satış ve pazarlama vb. amaçlarla aktarılabilir ve işlenebilir.

Web siteyi ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle;


•Paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, AXA Sigorta A.Ş., AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve bunların acenteleri, yurt içi ve yurt dışındaki sözleşmeli iş ortakları, AXA Grup SA, AXA Grup içerisinde yer alan merkezlerimiz ve iştiraklerimiz ile de paylaşılmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca muvafakat ettiğinizi, kabul ve beyan etmektesiniz.

2. BİLGİ KAYNAKLARI

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz veriler size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Verileriniz mevzuatın izin verdiği sürelerden daha uzun saklanmayacaktır. Kişisel / Özel Nitelikli Kişisel Veriler yasal bir zorunluluk ya da işbu sözleşme ile vermiş olduğunuz açık rızanız dışında herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır. Verileriniz hiçbir suretle satılmamaktadır. Bu bilgiler aşağıda belirtilen iki şekilde temin edilmektedir.

Bu bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

2.A. Sizin TAarafınızdan Sağlanan Bilgiler

Sizin web sitemizi ziyaret ederek veya e-posta, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler, tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen açık rızanızla tarafımıza sağladığınız bilgilerdir.

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, şirketimizin size karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilir. Böyle bir durumda şirketimiz hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle şirketimiz bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir. Şirketimize sağladığınız bilgilerinizi gözden geçirme ve güncelleme olanağına sahipsiniz.

2.B. Diğer Kaynaklardan Sağlanan Bilgiler

Sigorta poliçelerinizin zamanında yenilenmesi ve iletişim bilgilerinizin güncel tutulabilmesi için kamu kurumları tarafından yasal düzenlemelerle kullanımımıza sunulan veri kaynaklarından elde edilen bilgilerdir. Şirketimiz size diğer kaynaklar tarafından sağlanan bilgilerinizi gözden geçirme ve güncelleme olanağı verir.

3. HAKLARINIZ (İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI)

(0850) 250 99 99 numaralı çağrı merkezimizi arayarak ya da kisiselverikoruma@axasigorta.com.tr adresine veya iletisim@axasigorta.com.tr adresine elektronik posta göndererek; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz. Verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurt içine / yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı konusunda bilgi alabilirsiniz. Eksik / yanlış işlenmiş kişisel verileriniz varsa düzeltilmesini; ya da kayıtlı kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirsiniz. Kişisel / Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir. Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilir, kanuna aykırı olarak işlenmesi durumunda zarara uğrarsanız zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için kurumsal internet sayfamızdaki “Aydınlatma Bildirimi – AXA Sigorta” ve “Aydınlatma Bildirimi – AXA Hayat ve Emeklilik” dokümanlarını okuyabilirsiniz.