Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bireysel Emeklilik Planları Kredi Notunu Etkiler Mi?
Yazar: Axa

05.02.2024, Güncelleme: 14.03.2024

Bireysel Emeklilik Planları Kredi Notunu Etkiler Mi?

Bireysel emeklilik planı, aktif çalışma dönemindeki yaşam alışkanlıklarını ve hayat standartlarını ilerleyen yaşlarda ve emeklilik döneminde de koruyabilmek için geliştirilen önemli bir unsurdur. Giderek genişleyen bir kullanıcı kitlesine sahip olan sistem, devlet tarafından da çeşitli şekillerde desteklenir. Düzenli yapılan prim ödemeleri ile birikimler artar.

Bireysel emeklilik planlarının kredi notunu direkt olarak etkilediğini söylemek mümkün değildir. Finansal gelecek açısından büyük öneme sahip olan kredi notu ile gelecekte önemli ölçüde finansal rahatlık sağlayacak bireysel emeklilik sistemi organik bir ilişki içerisinde değildir. Ancak kredi kuruluşları yüksek kredi notunun yanı sıra kişisel mali durumun güçlü olduğu durumlarda daha esnek davranabilmektedir.

Bireysel kredi notu, kredi alan veya alma talebinde bulunan kişinin geri ödemesini diğer tüketicilere kıyasla ne ölçüde yerine getireceğine dair veriler sunan bir sayısal göstergedir. Kredi notu bu açıdan değerlendirildiğinde somut bir veri değil, istatistiksel yöntemlerle oluşturulmuş bir karar destek ürünü olarak nitelenebilir. Bu, banka ve benzeri kredi kuruluşları tarafından yapılacak olan kredi işlemlerinde standardizasyon sağlar. Ayrıca karar süreçlerinin rasyonel bir şekilde işlemesi ve kısaltılması sonucunu doğurur.

Kredi Notu Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Kredi notu uygulaması, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde faaliyet gösteren Kredi Kayıt Bürosu tarafından yürütülen bir risk yönetim operasyonudur. Uygulama ile bankalar ve diğer finans kuruluşları için veri toplama ve paylaşım hizmeti sunulmaktadır. 11 Nisan 1995 tarihinde 9 banka ortaklığında kurulan Kredi Kayıt Bürosu hâlâ 200’e yakın üyesine finansal veri sağlama hizmeti vermektedir.

Kredi Kayıt Bürosu tarafından oluşturulan kredi notu, kişilerin uzun vadeli kredi kullanım ve ödeme alışkanlıklarını değerlendiren ve karar vericilere yardımcı olması beklenen bir risk raporu örneğidir. Tekil olarak herhangi bir finans kurumunun değerlendirmesinden farklı olarak kredi notu uygulaması ile kişinin kredi durumu ülke ortalaması çerçevesinde mukayeseli olarak değerlendirilir.

Genel olarak kredi kuruluşları, kişilerin ödeme alışkanlıkları ve mali yükümlülükleri çerçevesinde bir değerlendirme raporu olması dolayısıyla kredi notunu önemser. Kredi başvurularında kişinin her bir finansal faaliyetini ayrı ayrı değerlendirmek yerine itibar edilen bir risk raporuna göre hareket etmek bankalar ve finans kurumları için önemli bir kolaylık olmaktadır.

Bireysel Emeklilik Planları Kredi Notunu Etkiler Mi?

Kişilerin gelecekteki finansal yapısı üzerinde önemli etkileri olan kredi notu ve bireysel emeklilik planları birbirinden bağımsız iki farklı uygulamadır. Bireysel emeklilik planının varlığı veya yokluğu üzerinden kredi notu oluşturulması, yükselmesi veya düşmesi söz konusu olmaz.

Kredi notunu en çok etkileyen husus düzenli ödeme alışkanlığı olmaktadır. Ödemelerde yaşanacak bir günlük gecikmeler dahi kredi notu bakımından önemli bir unsur olacaktır.

Kredi Notunu Etkileyen Diğer Faktörler Nelerdir?

Kredi notu üzerinde en büyük etkiye sahip olan unsur ödeme geçmişinde yer alan düzenli ödeme alışkanlığıdır. Aldığı kredileri aksatmadan ödeyen, kredi kartı kullanımında limitleri zorlamayan ve minimum ödeme tutarını herhangi bir gecikme yaşanmadan ödeyen kişiler en yüksek kredi notuna sahip olacaktır. Ancak bu genel değerlendirmelerin yanı sıra kredi notunu etkileyen diğer bazı hususlara da dikkat etmek gerekir:

  • Bankalar ile düzenli ilişki içerisinde olmak, düşük limitli de olsa kredi kartı kullanmak, gününde ödeme yapmak kredi puanı üzerinde olumlu etkiye sahiptir.
  • Kredi kartı ödemelerinde minimum tutarın zamanında ödenmesi kredi notu artışını etkiler.
  • Kredi kartı ve kredili mevduat hesabı limitlerini aşmamak kredi notu açısından önemlidir.
  • Kredi kartı ve kredili mevduat hesabı için tanımlanmış olan limitlerin düşük oranda kullanılıyor olması kredi notunu etkileyen faktörler arasında yer alır.
  • Kredi notunu sık aralıklarla sorgulamak sanılanın aksine herhangi bir olumsuzluk yaratmaz.
  • Alışverişlerde kredi kartı kullanmak, borcu zamanında ödemek koşulu ile avantajlı bir durum olabilir.
<