Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları ve Sınırlamalar
Yazar: Axa

25.01.2024, Güncelleme: 14.03.2024

Devlet ve özellikle sosyal devlet anlayışı vatandaşlarının ilerleyen yaşlarında üretim faaliyetleri dışında kaldığı durumlardaki hayatını ekonomik olarak devam ettirebilmelerine dair çözümler üretmek üzere planlama yapar. Ülkeler gelişmişlik düzeyine, sosyoekonomik yapısına ve maddi olanaklarına uygun olarak emeklilik planları hazırlar ve vatandaşlarına sunar. Genel uygulama verimli çalışma yaşamının sonunda emeklilik hakkının kazanılması yönündedir.

Avrupa Ülkelerindeki Emeklilik Yaşları

Avrupa ülkelerinde yüksek yaşam standardı ve beklenen yaşam yılının uzaması nedeniyle emeklilik yaşı oldukça ilerlemiş durumdadır. Çoğu Avrupa ülkesi emekliliği genellikle 66-67 yaşları arasında öngörmektedir. Ülkeden ülkeye küçük farklılıklar olabilmekle birlikte genel uygulama benzer şekildedir.

Asya Ülkelerindeki Emeklilik Yaşları

Asya ülkelerinde emeklilik yaşı ülkelerin gelişmişlik seviyesine, ekonomik ve demografik yapısına göre daha geniş bir aralıkta dağılım gösterir. Örneğin Endonezya yasaları kadın ve erkekler için 58 yaşında emeklilik hakkının elde edilmesini öngörmektedir. Buna karşılık, Japonya'da emeklilik sınırı genellikle 65 yaş olarak uygulanır. Çin, erkeklerin 60 kadınların 55 yaşında emekli olabildiği bir emeklilik planına sahiptir. Yine Bangladeş erkek ve kadınlar için emeklilik yaşını 59 olarak uygulamaktadır. Hong Kong vatandaşlarının emekli olabileceği yaş sınırı ise kadın ve erkek için 65 olarak belirlenmiştir.

Amerika'daki Emeklilik Yaşları

Amerika Birleşik Devletleri gelişmişlik düzeyi ile paralel bir şekilde vatandaşlarının 65 yaşına kadar çalışmasını istemektedir. Ancak daha düşük maaş almayı göze alanlar için yaş sınırının 62 olarak uygulanması mümkün olabilmektedir. Kuzey Amerika ülkelerinden Kanada da yaş sınırını aynı şekilde 65 olarak uygulamaktadır.

Türkiye'deki Emeklilik Sistemi

Türkiye emeklilik mevzuatı çalışanların işe ilk giriş tarihlerine göre belirlenen çalışma ve emeklilik sistemi uygulayan bir yapıya sahiptir. Bu çerçevede işe ilk giriş yılına bağlı olarak gerekli olan çalışma ve prim ödeme süreleri ile farklı yaş hadleri söz konusu olabilmektedir. İşe giriş tarihi yeni olan kişiler için öngörülen sistemde belli prim gün sayısını tamamlamak koşulu ile prim gününü tamamladığı yıla göre farklı yaşlarda emekli olabilmektedir. Örneğin prim gününü 2035 yılında tamamlayan bir kadın 58, erkek ise 60 yaşında emekli olma hakkı kazanırken ilerleyen yıllarda hak kazanılması durumunda emeklilik yaşı 65’e kadar çıkabilmektedir. Yaşlılık aylığı bağlanması için gereken bu yaş sınırları bireysel emeklilik sistemi uygulamalarında da geçerli sınır olarak kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları emekli olabilmek için 3 farklı kriteri yerine getirmek durumundadır. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışmak zorunlu kılınmıştır. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olanlar için yerine getirilmesi gereken iki koşul bulunur. Bunlar yaş haddi ve prim gün sayısının tamamlanmasıdır.

Diğer Ülke ve Bölgelerdeki Emeklilik Sistemleri

Emeklilik yaşı konusunda yüksek yaş uygulaması yapan ülkelerin başında İsrail gelir. Uzun yıllardır ülkede kadınlar 62 erkekler ise 67 yaşında emeklilik hakkını elde edebilmektedir. Avustralya hem kadınlar hem de erkekler için 67 yaş sınırını emeklilik için uygun bulan ülkeler arasına yer alır. Rusya emeklilik yaşı konusunda yukarıdaki iki ülkeye göre daha farklı uygulamalar yapmaktadır. Ülkede erkekler 61 kadınlar ise 56 yaşında emekli olma şansı elde edebilir. Nüfus bakımından dünya devi statüsünde olan Hindistan ise hem kadınlar hem de erkekler için 60 yaşında emekli olma fırsatı sunmaktadır.

<