Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

AXA Hayat&Emeklilik Anonim Şirketi İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

AXA Hayat&Emeklilik Anonim Şirketi (“AXA Hayat&Emeklilik”) olarak veri sorumlusu sıfatı ile, web sitelerimizi ziyaretiniz esnasında kullanıcı deneyiminizi en üst seviyeye çıkarmak adına çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojileri (“Çerezler”) kullanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamına uygun olarak hazırlanmış işbu İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

İnternet sitemiz üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan çerezlerin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

 • 1- Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.
 • 2- Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (www.axahayatemeklilik.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezler ise kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.
 • 3- Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri:
 • a. Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.
 • b. Performans/Analitik Amaçlı Çerezler: İnternet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. İstatistik çerezleri olarak da bilinen performans çerezleri, kullanıcıların web sitesini ne şekilde kullandığını tespit etmek için, istatistiksel amaçlar ile anonim veriler toplar, web sitemizi ziyaretiniz esnasında kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için kullanılır ancak kişisel verileri içermez.
 • c. Reklam/Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır. Bu çerezler doğrudan kişisel bilgileri depolamazlar, ancak tarayıcı ve internet cihazınızın tanımlanmasını sağlarlar.
 • d. İşlevsel Çerezler: Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır. İşlevsel tanımlama çerezlerine izin vermemeniz halinde bu hizmetlerin tamamı veya bir kısmı düzgün çalışmayabilir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

 • Zorunlu Çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına dayalı olarak,
 • Performans ve Analitik Amaçlı Çerezler aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi, internet sitemizin performansının ölçülerek iyileştirilmesi, sitemizde hangi sayfaların popüler olduğunun anlaşılması amacıyla Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rıza şartına dayalı olarak,
 • Reklam/Pazarlama Çerezleri aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz ilgi alanlarınızın profilini oluşturmak ve size diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek amacıyla, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rıza şartına dayalı olarak,
 • İşlevsellik Çerezleri aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz Web sitesinde kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak amacıyla Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rıza şartına dayalı olarak işlenmektedir.

Kullanılan Çerezler için tıklayınız

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

İnternet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, internet sitesi ve çevrimiçi uygulamalarımız aracılığı ile doğrudan doğruya sizlerin sağladığı bilgilerden Çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde sağ alt köşede yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Tercihleri Kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde iş ortaklarımız, destek hizmeti alınan firmalar ile mevzuatla yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

İlgili Kişilerin Talepleri ve Başvuru Hakkı

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul adresinden veya axahayatemeklilik@hs02.kep.tr üzerinden yazılı olarak iletebilecektir.

AXA Hayat&Emeklilik Anonim Şirketi