Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Çerez Politikası

Axahayatemeklilik.com.tr Sitesi Çerez Politikası

Aydınlatma Metni Hakkında

AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Çerezlerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Politikası Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “axasigorta.com.tr” internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı sizlere açıklamak istiyoruz.

AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu çerez politikası hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel çerez politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme hakkında daha detaylı bilgi için https://www.axasigorta.com.tr/aydinlatma-bildirimi adresinde yer alan AXA Hayat ve Emeklilik Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Bildirimini okumanızı tavsiye ederiz.

Hangi Çerezler, Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak

AXA Hayat ve Emeklilik olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:


•Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
•Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak.
•Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.
•Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5.2) rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında vermekte olduğumuz Risk değerlendirmesi, sigorta satış ve pazarlama faaliyetleri, hasar ödeme ve asistans faaliyetleri başta olmak üzere acentelerimiz ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla sigorta sözleşmeleri kapsamında sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında vermekte olduğumuz Risk değerlendirmesi, sigorta satış ve pazarlama faaliyetleri, hasar ödeme ve asistans faaliyetleri başta olmak üzere acentelerimiz ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla sigorta sözleşmeleri kapsamında sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Sigortacılık, emeklilik ve sair mevzuat çerçevesinde kişisel verileriniz ; T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Emeklilik Gözetim Merkezi başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara; sigortacılık faaliyetinin yürütülebilmesi için hizmet alınan aktüerya, bilişim teknolojileri şirketleri gibi özel kuruluşlara; sigortacılık hizmetlerimiz çerçevesinde fiyatlama, satış ve pazarlama işlemleri ile istatistiksel analizler yapmak üzere; AXA Sigorta A.Ş., acentelerimiz ve AXA Grubu içerisinde yer alan merkezlere ve diğer iştiraklerimize de aktarılabilmektedir.

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci taraf çerezleri (Birinci taraf çerezleri gezmekte olduğunuz web sitesi tarafından tanımlanır ve sadece bu site tarafından okunabilirler.) hem de üçüncü taraf çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

ÇerezAçıklama
Oturum Çerezleri ASP.NET Session IDKullanıcının oturumu boyunca saklanır.
Otantikasyon Çerezleri .WebAuthKullanıcının oturumu boyunca saklanır.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır.

ÇerezAçıklama
Son Ziyaret ve HareketCookie_UserRegistration : 2 yıl
Son Ziyaret ve HareketCookie_ClientType : 2 yıl
Son Ziyaret ve HareketCookie_LastClientAction : 2 yıl
Son Ziyaret ve HareketCookie_DimensionId : 2 yıl
Son Ziyaret ve HareketCookie_UserLastLoginDate : 2 yıl
Son Ziyaret ve HareketCookie_UserType : 2 yıl
Son Ziyaret ve HareketDeğerler: 1 Yıl
spUIDInsider userID Kullanım Süresi: Süresiz
first-permission-impressionWeb Push izin iletişimi Kullanıcının verdiği cevaba göre 45 gün ile 720 gün olarak tutulmaktadır.
custom segment cookiesCustom segment cookie Süre: 1 Yıl
ins-gaSSIdKullanıcının oturum süresi boyunca
insdrSVCookie'den Local Storage sürümüne geçişi saklama Süre: 1 Yıl
scsCookie desteğini kontrol etmek için kukla Cookie Süre: 1 Yıl
insUserDataKullanıcı e-postasını saklama Süresiz
updateSpUIDInsider userID update versiyon Süre: 10 Yıl
sp-campGösterilen kurgular için cokkie atar. Süre: 14 gün. Kurgu bazlı olarak değişebilir.
user-segmentsGösterilecek kurguyu belirler Süresiz
userDateVZiyaret tarihi Süresiz
userLocationKullanıcının Lokasyonu Süresiz
userIpKullanıcı IP Adresi Süresiz
insUserPermissionGrantedİzinli Kullanıcı Bilgisi Süresiz
insdrPushCookieStatusWeb Push Status Bilgisi Süresiz
ASP.NET_SessionIdWeb server client id Kullanıcının oturum süresi boyunca
__gfp_64bused as cookie first party in Client's domain Süre: 3 Yıl
Gdyn - hit.gemiusused as cookie third party (gemius domain) Süre: 3 Yıl
gstorage and gaddstorageused in local storage(ls.hit.gemius.pl) Süre: 3 Yıl
PHPSESSIDKullanıcının session ID si Oturum Süresi Boyunca
Son Ziyaret ve HareketCookie_LastClientAction : 2 yıl
__cfduidCloudflare ID si Süre: 1 Yıl
insdrPushCookieStatusWeb push alma cookie’si. Süre: 1 Gün
native-permission-impressionNative web push izin ekranı gösterimi. Kullanıcının verdiği cevaba göre 45 gün ile 720 gün olarak tutulmaktadır.
push-request-sentPush isteğinin kontrolünu sağlar.
updateSpUIDUser id update olup olmadığı kontrol edilir. Süre: 10 Yıl
updateSpUIDPartnerDomainPartner domain atılan SpUID update olup olmadığı kontrol edilir. Süre: 10 Yıl

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da pazar araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

ÇerezAçıklama
Facebook180 gün boyunca tutulmaktadır.
Twitter180 gün boyunca tutulmaktadır.

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

ÇerezAçıklama
Google AnalitikleriBu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

 

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz. (_ga) 180 gün boyunca tutulmaktadır. Maksimum tutulacak süre 720 gündür.

Hedefleme veya Reklam Çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

ÇerezAçıklama
Google Analytics_gac: 180 Gün
Adwords Remarketing540 gün boyunca tutulmaktadır.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,
c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,
d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,
f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3ncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz,
(*) Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların/verilerin saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.
Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, çağrı merkezimiz ile (0850) 250 99 99 numaradan iletişime geçebilir ya da kisiselverikoruma@axasigorta.com.tr adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.