"Tercih edilen şirket olma" vizyonumuza katkıda bulunan ve sahip olduğu insan kaynağını sürekli geliştiren bir çalışma ortamı sunmaktır. Bu politikanın en temel öğesi, çalışanlarımızın memnuniyetini ve bağlılıklarını artırmaktır.

Bu hedefe ulaşmak için ilkelerimiz; güven duyulan, iletişime açık, adil ekonomik ve sosyal haklar veren, kariyer gelişimine ve öğrenmeye imkan sağlayan, çağdaş bir çalışma ortamı yaratmaktır.

Aynı şekilde çalışanlarımızdan ve AXA SİGORTA ailesine yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızdan da temel değerlerimize uygun davranışlar bekleriz.

AXA SİGORTA yönetim anlayışımız; çağdaş, modern ve açık iletişimi destekleyen bir yönetim modeli sergilemektir. Bu çerçevede Yöneticilerimizin;

  • İletişime açık ve takım ruhu yaratan,
  • Problem çözmede ve karar vermede etkin,
  • Değişimi yönetmede ve izlemede başarılı,
  • Liderlik sergileyen,
  • Performans değerlendirmeye ve öğrenmeye önem veren,
  • Hedef verme ve organize etmede yetkin,
  • Müşteri odaklı olmasına önem vermekteyiz.
Benoit CLAVERANNE - Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Wilm LANGENBACH - Yönetim Kurulu Başkanı

1971, Münster. 1996 yılında WHU Koblenz Diplom-Kaufmann İşletme bölümünden mezun olan Langenbach, aynı üniversitede İşletme doktorasını tamamlayarak 2000 yılında doktor unvanını kazanmıştır. 1989 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliğine 2015 yılında seçilen Langenbach aynı zamanda AXA Medla Holding şirketinde Operasyonlardan sorumlu başkan olarak görev yapmaktadır.

Guillaume Herve Marie Xavier LEJEUNE - CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1966, Paris. Lejeune, Hautes Etudes Commerciales (HEC Paris) ve Centre dEtudes Actuarielles (Aktüerya Bölümü) mezunudur. 1990 da Eurosept danışman olarak ve sonrasında 1995de AT Kearneyde müdür olarak çalışma hayatına başlamıştır. AXA Grubuna 1996 yılında katılan Lejeune ilk olarak AXA GMS, Plan Bütçe ve Raporlama Departmanında, Amerika, İngiltere ve Asya Bölgelerinin finansal kontrolünden sorumlu olarak çalışmıştır. Daha sonra sırası ile 1999da AXA Conseilda Satıştan sorumlu Bölüm Başkanı, 2001de AXA Fransa, Genel Müdür Yardımcısı, 2003de AXA Fransa, Güney Batı Bölgesi Satış Bölüm Başkanı, 2006da AXA Fransa, Finansal Kontrol ve Strateji Yöneticisi, 2008de AXA Meksika, Mali İşler Başkanı ve 2011 yılından itibaren, AXA Fransada, Operasyondan sorumlu Başkan olarak çalışmıştır.

Marc Paul Andrea BERNARDIN - Yönetim Kurulu Üyesi

1945, Lyon. Bernardin, Siyasal Bilimler (Sciences-Po ) 1965 yılı mezunudur. 1973 yılında Paris II Hukuk Fakültesinden mezun olup Hukuk Doktoru unvanını almıştır. Kariyerine 1969 yılında Afganistanın Fransız Elçiliğinde ataşe olarak başlayan Bernardin, 1974 yılında Madagaskarda Union des Assurances de Paris şirketinin temsilcisi olarak, 1977 yılında Senagal Sigorta ve Reasürans Şirketinde Teknik Yönetici olarak görev almıştır. 1980-1984 ve 1988-1993 yılları arasında Türkiyede İmtaş Sigortada Murahhas Üye olarak görevini sürdürmüştür. AXA Fransada da çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bernardin, Dakar Hukuk Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde dersler vermiştir. Bir dönem İstanbuldaki Fransız Ticaret Odasının da başkanlığını yapmıştır. Halen Pariste Türk Fransız Dostluk Derneğinin başkanlığını yapmaktadır.

Ömer Pekin BARAN - Yönetim Kurulu Üyesi

1941, İstanbul. Baran, Paris I Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1965 yılı mezunudur. 1982 yılında Deniz Ticaret Odasının Kurucuları arasında yer almış ve ilk Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır. 1993-1996 yılları arasında Türk Deniz Eğitim Vakfının da ilk Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır. Galatasaray Üniversitesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığının yanı sıra, Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyetinde de yer almaktadır. 1952 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olan Denizcilik A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Ana Hissedarı olarak iş hayatını devam ettirmektedir. Baran TÜSİAD, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türk İngiliz Konseyi üyesidir. Ayrıca Türk Fransız Konseyi Başkan Yardımcısı ve Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısıdır.

Ronald GRUNBERG - Yönetim Kurulu Üyesi

1950, İstanbul. Grunberg, Lausanne Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1975 yılı mezunudur. Kariyerine 1968 yılında Profilo Holdingde başlayan Grunberg, aile şirketi olan Grunberg A.Ş.de Genel Müdür görevini sürdürmüştür. Şirketin BSH Ev Aletleri A.Ş.ye satılmasıyla beraber bu şirkette İcra Kurulu Üyesi ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla çalışma hayatını devam ettirmektedir. Grunberg, TÜSİAD Üyesi ve TEMA Deutschland Mütevelli Heyeti Üyesidir.

Celalettin Ali ERLAT - Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

1961, Bilecik. Erlat, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1985 yılı mezunudur. 1987 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2002 yılından beri görev yapmakta olan Erlat, Denetim ve İç Kontrol ile beraber dış organlar (Yetkililer, Dernekler, YASED vb.) görüşmeleri ile Hukuk, Bedeni Zararlar, Uyum ve İş Sürekliliği departmanlarından sorumlu yönetim kurulu üyesidir.

Fabian Joachim RUPPRECHT - Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu üyeliğine 2016 yılında seçilen Rupprecht 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle AXA Mediterranean Holding şirketinde CFO (mali işlerden sorumlu başkan) olarak görev almaktadır. 1996 yılından beri farklı AXA şirketlerinde yönetici ve üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenmiştir.
Guillaume Herve Marie Xavier LEJEUNE – CEO

Lejeune, Hautes Etudes Commerciales (HEC Paris) ve Centre d’Études Actuarielles (Aktüerya Bölümü) mezunudur. 1990 yılında çalışma hayatına başlayan ve AXA Grubuna 1996 yılında katılan Lejeune, 1 Nisan 2015’ten itibaren AXA SİGORTA ve AXA HAYAT EMEKLİLİK şirketlerinin CEO'sudur.

Yavuz ÖLKEN – Başkan ve İcra Kurulu Üyesi / Teknik ve Bilgi Teknolojileri

Ölken, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1989 yılı mezunudur. 1989 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2002 yılından beri görev yapmakta olan Ölken, Kurumsal ve Ticari Teknik Direktörlüğü, Bireysel Teknik, Fiyatlandırma ve Rezerv, Direktörlüğü, Ticari ve Kurumsal Riskler Satış Destek, Proje Yönetimi, Bilgi Teknolojileri (Entegrasyon ve Yurt Dışı İş Geliştirme, Hayat ve Emeklilik Yazılım, Dijital Çözümler, Sistem Performans ve Hayat Dışı Yazılım, Sistem ve Network Yönetimi, Veri Ambarı ve Müşteri Değer Yönetimi, Sağlık Departmanları ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Özer ŞİMŞEK - Başkan ve İcra Kurulu Üyesi / Pazarlama ve Satış

1969, Sivas. Şimşek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 1992 yılı mezunudur. Şirketimizde 2008 yılından beri görev yapmakta olan Şimşek tüm satış, dağıtım kanalları yönetimi ve pazarlama fonksiyonlarının yoneticisidir.

İbrahim Olgun KÜNTAY - Başkan ve İcra Kurulu Üyesi / Hayat Ve Emeklilik

Küntay, Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 1983 yılı mezunudur. Aynı üniversitede İstatistik Doktorasını tamamlamıştır. 1983 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 1999 yılından beri görev yapmakta olan Küntay, Hayat, Aktüerya, Hayat Sistem Geliştirme, Hayat Emeklilik Operasyon Merkezi Departmanlarının ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Christophe Stephane KNAUB – Başkan Ve İcra Kurulu Üyesi / Mali İşler

Knaub, Ecole des Mines de Paris mezunudur. 2000 yılında çalışma hayatına başlayan ve AXA grubuna 2006 yılında katılan Knaub, 1 Eylül 2015'ten itibaren AXA Sigorta bünyesinde Nakit Yönetimi ve Finansal Yatırımlar, Muhasebe, PBR ve Stratejik Planlama, Satın Alma, İdari İşler Departmanları ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Şükrü Mert EKİTMEN – Başkan ve İcra Kurulu Üyesi / Hasar, Bedeni Zararlar ve Operasyonlar

Ekitmen, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 1995 yılı mezunu olup, Doğuş Üniversitesi’nde MBA üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 1996 yılında çalışma hayatına başlayan ve AXA grubuna 2017 yılında katılan Ekitmen, 1 Haziran 2017'den itibaren AXA Sigorta bünyesinde Hasar Direktörlüğü, Operasyonlar ve Süreç Yönetimi Direktörlüğü Departmanları ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Herve J.F. BOULANGER - Bölüm Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi / Risk Yönetimi ve İç Kontrol

Boulanger, Ecole Central Paris Yüksek Mühendislik Okulu 1996 yılı mezunudur, Centre d’Etudes Acturaielles’de Aktüerya üzerine master yapmıştır. 1997 yılında AXA Fransa’da çalışmaya başlayan Boulanger, 2009 yılından itibaren AXA SİGORTA'nın Risk Yönetimi departmanının başkanlığını yürütmektedir.

Esra GÜLLER - Bölüm Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi / İnsan Kaynakları Ve İç İletişim

Güller, Gazi Üniversitesi İngilizce Bölümü 1990 yılı mezunudur. 1990 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2003 yılından beri görev yapmakta olan Güller, İnsan Kaynakları/ Ücretlendirme, İşe Alım, Performans Yönetimi, Eğitim, İç İletişim Departmanları ve bu departmanlara ait tüm birimlerin yöneticisidir.

Ege ÖRER - Bölüm Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi / Bilgi Teknolojileri

Örer, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme bölümü 1994 yılı mezunu olup, Boğaziçi Üniversitesi’nde Elektronik üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 1995 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2002 yılından beri görev yapmakta olan Örer, Temel Sigortacılık Yazılım Geliştirme, Dijital Çözümler, Sistem ve Network Yönetimi, Proje Yönetimi, Entegrasyon ve yurtdışı İş Geliştirme BT Yönetim Ofisi, Müşteri Stratejileri ve Big Data Analitiği Yönetimi departmanı ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Şeyda ATAN –Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Banka Finansal Kurumlar, Hayat Emeklilik Ve Sağlık Satış

Atan, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1991 yılı mezunudur. 1992 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2002 yılından beri görev yapmakta olan Atan, Banka Finansal Kurumlar, Sağlık Satış, Hayat Emeklilik Satış departmanları ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Özlem ZAMAN – Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / İç Denetim

Zaman, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümü 1999 yılı mezunu olup Bahçeşehir Üniversitesi'nde Aktüerya üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 1999 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2008'den beri görev yapmakta olan Zaman, İç Denetim departmanı ve bu departmana bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Barış ALTIN – Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Finansal Yatırımlar, PBR ve Stratejik Planlama

Altın, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümü 2000 yılı mezunu olup, Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 1997 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2000 yılından beri görev yapmakta olan Altın, Finansal Yatırımlar, PBR ve Stratejik Planlama departmanı ve bu departmana bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Cengiz YOLCU - Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Temel Sigortacılık Yazılım Geliştirme

Yolcu, Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü 2001 yılı mezunu olup, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri üzerine yüksek lisansını yapmıştır. Şirketimizde 2001 yılından beri görev yapmakta olan Yolcu, Temel Sigortacılık Yazılım Geliştirme departmanı ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Hakan ŞATIR - Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Dijital Çözümler

Şatır, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 1998 yılı mezunu olup, Maltepe Üniversitesi’nde İşletme üzerine, Okan Üniversitesi'nde Pazarlama ve Satış üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 1998 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2001 yılından beri görev yapmakta olan Şatır, Dijital Çözümler departmanı ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Ender ERTUĞRAL - Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Operasyonlar ve Süreç Yönetimi

Ertuğral, Girne Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü 2000 yılı mezunu olup, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 2000 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2003 yılından beri görev yapmakta olan Ertuğral, Operasyonlar ve Süreç Yönetimi departmanı ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Onur KOÇKAR - Genel Sekreter ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Hukuk ve Uyum

Koçkar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümü 1989 yılı mezunudur. 1996 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2011 yılından beri görev yapmakta olan Koçkar, Hukuk departmanı ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Ender ÇAPAR – Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Hasar

Çapar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü 2005 yılı mezunu olup, Sabancı Üniversitesi’nde İşletme üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 2007 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde Aralık 2016’dan itibaren görev yapmakta olan Çapar, Hasar Direktörlüğü ve bu direktörlüğe bağlı tüm departmanların yöneticisidir.

Celine Mireille Madeleine BUSSIERE - Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Fiyatlandırma ve Rezerv

Bussiere, Claude Bernard-Lyon I üniversitesi aktüerya ve finans bilimleri yüksek lisans mezunudur. 2001 yılında çalışma hayatına başlayan ve AXA grubuna 2001 yılında katılan Bussiere 7 Aralık 2015’ten itibaren Fiyatlandırma ve Rezerv Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Alper TANYER – Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Pazarlama

Tanyer, Copenhagen Business School Uygulamalı Ekonomi ve Finans Bölümü 2004 yılı mezunudur. 2005 senesinde profesyonel çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde Ağustos 2016’dan itibaren görev yapmakta olan Tanyer, Pazarlama Departmanı ve bu departmana bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

AXA SİGORTA'nın çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ortaklarımız için özenli, güvenilir ve ulaşılabilir olma yaklaşımı, işe alım politikamızın da temelini oluşturmaktadır. AXA SİGORTA'nın değerleri olan profesyonellik, sözünde durmak, gerçekçilik, takım ruhu ve yaratıcılık özellikleri, işe alım tercihlerinde önemlidir.

İşe alımlarda adayların işin gerektirdiği teknik bilgi ve yeterliliğe sahip olmalarının yanında AXA SİGORTA'nın temel yetkinliklerine ve gelişim vizyonuna da sahip olması beklenmektedir.

Bu ortak niteliklerin yanında iş tecrübesi, yabancı dil bilgisi ve teknolojiye yatkınlık aradığımız diğer özelliklerdir.

İşe alımlarda yapılan tüm başvurular incelenerek uygun bulunan adaylarla irtibata geçilmektedir.

Başvurularınızı kariyer.net adresindeki açık pozisyonlarımıza iletebilir;  ya da özgeçmişinizi insankaynaklari@axasigorta.com.tr adresine iletebilirsiniz

İş başvurusu yapmak için lütfen tıklayınız.

Görüşmeler

Tüm başvurular İnsan Kaynakları tarafından titizlikle değerlendirilir. Uygun bulunan adaylarla yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilir. Görüşme esnasında gerekli görülmesi halinde çeşitli kişilik, genel yetenek, yabancı dil vb. envanterler uygulanmaktadır.