"Tercih edilen şirket olma" vizyonumuza katkıda bulunan ve sahip olduğu insan kaynağını sürekli geliştiren bir çalışma ortamı sunmaktır. Bu politikanın en temel öğesi, çalışanlarımızın memnuniyetini ve bağlılıklarını artırmaktır.

Bu hedefe ulaşmak için ilkelerimiz; güven duyulan, iletişime açık, adil ekonomik ve sosyal haklar veren, kariyer gelişimine ve öğrenmeye imkan sağlayan, çağdaş bir çalışma ortamı yaratmaktır.

Aynı şekilde çalışanlarımızdan ve AXA SİGORTA ailesine yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızdan da temel değerlerimize uygun davranışlar bekleriz.

AXA SİGORTA yönetim anlayışımız; çağdaş, modern ve açık iletişimi destekleyen bir yönetim modeli sergilemektir. Bu çerçevede Yöneticilerimizin;

  • İletişime açık ve takım ruhu yaratan,
  • Problem çözmede ve karar vermede etkin,
  • Değişimi yönetmede ve izlemede başarılı,
  • Liderlik sergileyen,
  • Performans değerlendirmeye ve öğrenmeye önem veren,
  • Hedef verme ve organize etmede yetkin,
  • Müşteri odaklı olmasına önem vermekteyiz.
Benoit Michel CLAVERANNE – Başkan

 

1975, Lyon. 1998 Universite’ Paris Ekonomi ve Finans bölümü mezunudur. 2002 Ecole Nationele D’Administiration Hukuk ve Ekonomi yüksek lisansını tamamlamıştır. 2002 yılında çalışma hayatına başlayan Claveranne AXA Grup bünyesinde birçok bölgede üst düzey yöneticilik yapmış olup, 2016 yılından itibaren AXA Grup Uluslararası ve Yeni Pazarlar CEO’su olarak göreve devam etmektedir.
Yavuz ÖLKEN – Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO

Ölken, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1989 yılı mezunudur. 1989 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2002 yılından beri görev yapmakta olan Ölken, Kurumsal ve Ticari Teknik, Bireysel Teknik, Fiyatlandırma ve Rezerv, Direktörlüğü, Ticari ve Kurumsal Riskler Satış Destek, Bilgi Teknolojileri (Entegrasyon ve Yurt Dışı İş Geliştirme, Hayat ve Emeklilik Yazılım, Dijital Çözümler, Sistem Performans ve Hayat Dışı Yazılım, Sistem ve Network Yönetimi, Veri Ambarı ve Müşteri Değer Yönetimi) Sağlık Departmanları ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisi olarak görev yapmıştır.1 Nisan 2018 tarihinden itibaren AXA Sigorta’nın CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.

Guillaume Herve Marie Xavier LEJEUNE – Yönetim Kurulu Üyesi

1966, Paris. Lejeune, Hautes Etudes Commerciales (HEC Paris) ve Centre dEtudes Actuarielles (Aktüerya Bölümü) mezunudur. 1990’da Eurosept danışman olarak ve sonrasında 1995’de AT Kearneyde müdür olarak çalışma hayatına başlamıştır. AXA Grubuna 1996 yılında katılan Lejeune ilk olarak AXA GMS, Plan Bütçe ve Raporlama Departmanında, Amerika, İngiltere ve Asya Bölgelerinin finansal kontrolünden sorumlu olarak çalışmıştır. Daha sonra sırası ile 1999’da AXA Conseilda Satıştan sorumlu Bölüm Başkanı, 2001’de AXA Fransa Genel Müdür Yardımcısı, 2003’de AXA Fransa, Güney Batı Bölgesi Satış Bölüm Başkanı, 2006’da AXA Fransa, Finansal Kontrol ve Strateji Yöneticisi, 2008’de AXA Meksika, Mali İşler Başkanı ve 2011 yılından itibaren, AXA Fransada, Operasyondan sorumlu Başkan olarak çalışmıştır. 2015 yılından 2018 yılına kadar AXA Sigorta CEO’su olarak görev alan Guillaume Lejeune, 1 Nisan 2018 itibariyle AXA Global Re’nin CEO’su olarak yönetecek aynı zamanda AXA Sigorta’nın Yönetim Kurulu Üyesi görevine devam edecektir.

Christophe KNAUB – Yönetim Kurulu Üyesi

 

Celalettin Ali ERLAT – Yönetim Kurulu Üyesi

1961, Bilecik. Erlat, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1985 yılı mezunudur. 1987 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2002 yılından 2018 yılına kadar İç Kontrol, Uyum ve İş Sürekliliği ile beraber dış organlar (Yetkililer, Dernekler, YASED vb.) görüşmeleri ile Hukuk, Bedeni Zararlar departmanlarından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murahhas Üyesi olarak görev yapmıştır. Erlat, 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren dış organlar (TSB, YASED vb.) ve ilgili kamu kurumları (Hazine Müşteşarlığı vb.) nezdindeki faaliyetlere odaklanacak olup; aynı zamanda AXA Sigorta için sektörel ve hukuki konularda çalışan Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevini yerine getirmeye devam edecektir.

Onur Koçkar – Yönetim Kurulu Üyesi

 

Yavuz ÖLKEN – Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO

Ölken, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1989 yılı mezunudur. 1989 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2002 yılından beri görev yapmakta olan Ölken, Kurumsal ve Ticari Teknik, Bireysel Teknik, Fiyatlandırma ve Rezerv, Direktörlüğü, Ticari ve Kurumsal Riskler Satış Destek, Bilgi Teknolojileri (Entegrasyon ve Yurt Dışı İş Geliştirme, Hayat ve Emeklilik Yazılım, Dijital Çözümler, Sistem Performans ve Hayat Dışı Yazılım, Sistem ve Network Yönetimi, Veri Ambarı ve Müşteri Değer Yönetimi) Sağlık Departmanları ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisi olarak görev yapmıştır.1 Nisan 2018 tarihinden itibaren AXA Sigorta’nın CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.

İbrahim Olgun KÜNTAY – Başkan ve İcra Kurulu Üyesi / Hayat ve Emeklilik

Küntay, Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 1983 yılı mezunudur. Aynı üniversitede İstatistik Doktorasını tamamlamıştır. 1983 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 1999 yılından beri görev yapmakta olan Küntay, Hayat, Aktüerya, Hayat Sistem Geliştirme, Hayat Emeklilik Operasyon Merkezi Departmanlarının ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Şükrü Mert EKİTMEN – Başkan ve İcra Kurulu Üyesi / Kurumsal Teknik ve Hasar Başkanlığı

Ekitmen, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 1995 yılı mezunu olup, Doğuş Üniversitesi’nde MBA üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 1996 yılında çalışma hayatına başlayan ve AXA grubuna 2017 yılında katılan Ekitmen, 1 Haziran 2017'den itibaren AXA Sigorta bünyesinde Bedeni Zararlar Operasyon Merkezi, Hasar Direktörlüğü, Hasar İletişim Merkezi, Kurumsal ve Ticari Teknik, Ticari ve Kurumsal Riskler Satış Destek, Reasürans, Rücu, Süreç Yönetimi ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir

Firuzan İŞCAN – Başkan ve İcra Kurulu Üyesi / Satış ve Pazarlama Başkanlığı

İşcan, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 1997 yılı mezunudur. Yüksek Lisansını 1999 yılında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1997 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlamış olup, 2001 - 2018 yılları arasında Allianz Türkiye ve Almanya’da çeşitli görevler üstlenmiştir. Son olarak Allianz Worldwide Partners Türkiye’nin CEO’su olan İşcan Mayıs 2018’den itibaren AXA Sigorta’da Satış, Pazarlama Müşteri Şikâyetleri Yönetimi departmanları ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Sanem ÇINGAY – Başkan ve İcra Kurulu Üyesi / Bireysel Teknik ve Sağlık Başkanlığı

Çıngay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü 1998 yılı mezunudur.1999 yılında Lancaster Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisansını, daha sonra, 2009 yılında Caas Business School’da Aktüerya Bilimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 2000 – 2010 yılları arasında Allianz Türkiye ve Almanya’da çeşitli görevler üstlenmiştir. Ergo Türkiye 2010 – 2017 yılları arasında Özel Hatlar Teknik Departman Direktör olarak, 2017-2018 yılları arasında ise Groupama Sigorta’da Bireysel Teknik Underwriting başkanı olarak çalışan Çıngay. Mayıs 2018 tarihinden itibaren AXA Sigorta’da Bireysel Teknik, Teknik Operasyon, Fiyatlandırma ve Rezerv, Sağlık Teknik Tazminat Yönetimi, Sağlık Anlaşmalı Kurumlar ve Sağlık Operasyon departmanları ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Esra GÜLLER – Başkan ve İcra Kurulu Üyesi, İnsan Kaynakları, İç İletişim ve İdari İşler Başkanlığı

Güller, Gazi Üniversitesi İngilizce Bölümü 1990 yılı mezunudur. 1990 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2003 yılından beri görev yapmakta olan Güller, İnsan Kaynakları/ Ücretlendirme ve Performans Yönetimi, İşe Alım, Eğitim, Gelişim ve İç İletişim Departmanları ve bu departmanlara ait tüm birimlerin yöneticisidir.

Barış ALTIN – Başkan ve İcra Kurulu Üyesi, Risk Yönetimi Başkanlığı

Altın, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümü 2000 yılı mezunu olup, Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 1997 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2000 yılından beri görev yapmakta olan Altın, Risk Yönetimi, İç Kontrol, MIS ve Analitik Departmanları ve bu departmanlara ait tüm birimlerin yöneticisidir.

Ege ÖRER – Başkan ve İcra Kurulu Üyesi / Bilgi Teknolojileri ve İnovasyon Başkanlığı

Örer, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme bölümü 1994 yılı mezunu olup, Boğaziçi Üniversitesi’nde Elektronik üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 1995 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2002 yılından beri görev yapmakta olan Örer, Temel Sigortacılık Yazılım Geliştirme, Dijital 4.0, Sistem ve Network Yönetimi, Proje Yönetimi, Entegrasyon ve Yurtdışı İş Geliştirme Bilgi Güvenliği, Big Data Analitiği departmanı ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Onur KOÇKAR – Direktör ve İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve Uyum Direktörlüğü

Koçkar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümü 1989 yılı mezunudur. 1996 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2011 yılından beri görev yapmakta olan Koçkar, Hukuk departmanı ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Tuba Karataş ARICAN– Başkan ve İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler Başkanlığı

Arıcan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi hem Ekonomi hem de İşletme bölümü 2004 yılı mezun olup 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Yöneticilere Yönelik İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. 2004 yılında çalışma hayatına başlayan ve son olarak Liberty Sigorta’da CFO olarak görev yapan Tuba Karataş Arıcan, 2018 yılından beri AXA Sigorta Muhasebe, Tahsilat, PBR, İş Analiz ve Strateji Direktörlüğü’nün yöneticisidir.

Özlem ZAMAN – Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / İç Denetim

Zaman, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümü 1999 yılı mezunu olup Bahçeşehir Üniversitesi'nde Aktüerya üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 1999 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2008'den beri görev yapmakta olan Zaman, İç Denetim departmanı ve bu departmana bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Cengiz YOLCU – Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Temel Sigortacılık Yazılım Geliştirme

Yolcu, Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü 2001 yılı mezunu olup, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri üzerine yüksek lisansını yapmıştır. Şirketimizde 2001 yılından beri görev yapmakta olan Yolcu, Temel Sigortacılık Yazılım Geliştirme departmanı ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Hakan ŞATIR – Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Dijital 4.0 Direktörlüğü

Şatır, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 1998 yılı mezunu olup, Maltepe Üniversitesi’nde İşletme üzerine, Okan Üniversitesi'nde Pazarlama ve Satış üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 1998 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2001 yılından beri görev yapmakta olan Şatır, Dijital 4.0 direktörlüğü ve bu direktörlüğü bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Ender ERTUĞRAL – Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Müşteri Deneyimi ve Müşteri 4.0

Ertuğral, Girne Amerikan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü 2000 yılı mezunu olup, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 2000 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 2003 yılından beri görev yapmakta olan Ertuğral, Müşteri Deneyim ve Müşteri 4.0 Direktörlüğü’nün yöneticisidir.

Alper TANYER – Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Pazarlama

Tanyer, Copenhagen Business School Uygulamalı Ekonomi ve Finans Bölümü 2004 yılı mezunudur. 2005 senesinde profesyonel çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde Ağustos 2016’dan itibaren görev yapmakta olan Tanyer, Pazarlama Departmanı ve bu departmana bağlı tüm birimlerin yöneticisidir.

Feyza HASIRCILAR – Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Temel Sigortacılık Yazılım Geliştirme

Hasırcılar, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü 1997 yılı mezunu olup, 1999 yılında Westminister Üniversitesi’nde Marketing yüksek lisansını tamamlamıştır. 1999 yılında çalışma hayatına başlayan ve 2018 yılından beri şirketimizde görev yapmakta olan Hasırcılar, Banka Finansal Kurumlar Direktörlüğü’nün yöneticisidir.

Bülent DAĞ – Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Operasyonel Mükemmellik ve Süreç 4.0 Direktörlüğü

Dağ, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden 1990 yılında mezun olmuştur. Aramıza katılmadan önce Ergo Sigorta’da Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev yapan Dağ, 2018 yılından beri şirketimizde Operasyonel Mükemmellik ve Süreç 4.0 Direktörlüğü’nün yöneticisidir.

Eray KANGAL – Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Hasar Direktörlüğü

Kangal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü 1996 yılı mezunu olup, MBA’ni Rotterdam School of Menagement’da tamamlamıştır. Aramıza katılmadan önce Ergo Sigorta’da Hasar Direktörü olarak görev yapan Kangal, 2018 yılından itibaren şirketimizde Hasar Direktörlüğü’nün yöneticisidir.

Atilla ZORKİRİŞÇİ- Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi, Kurumsal ve Ticari Teknik Direktörlüğü

 

Berna YAĞCI – Koordinatör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Broker & Captive Kanal Yönetimi

AXA SİGORTA'nın çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ortaklarımız için özenli, güvenilir ve ulaşılabilir olma yaklaşımı, işe alım politikamızın da temelini oluşturmaktadır. AXA SİGORTA'nın değerleri olan profesyonellik, sözünde durmak, gerçekçilik, takım ruhu ve yaratıcılık özellikleri, işe alım tercihlerinde önemlidir.

İşe alımlarda adayların işin gerektirdiği teknik bilgi ve yeterliliğe sahip olmalarının yanında AXA SİGORTA'nın temel yetkinliklerine ve gelişim vizyonuna da sahip olması beklenmektedir.

Bu ortak niteliklerin yanında iş tecrübesi, yabancı dil bilgisi ve teknolojiye yatkınlık aradığımız diğer özelliklerdir.

İşe alımlarda yapılan tüm başvurular incelenerek uygun bulunan adaylarla irtibata geçilmektedir.

Başvurularınızı kariyer.net adresindeki açık pozisyonlarımıza iletebilir;  ya da özgeçmişinizi insankaynaklari@axasigorta.com.tr adresine iletebilirsiniz

İş başvurusu yapmak için lütfen tıklayınız.

Görüşmeler

Tüm başvurular İnsan Kaynakları tarafından titizlikle değerlendirilir. Uygun bulunan adaylarla yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilir. Görüşme esnasında gerekli görülmesi halinde çeşitli kişilik, genel yetenek, yabancı dil vb. envanterler uygulanmaktadır.