Dileriz sevdikleriniz ve siz sağlıklı bir yaşam sürersiniz. Ancak daha güvenli bir gelecek için, olabilecek bütün aksilikleri düşünerek hareket etmelisiniz. Beklenmedik bir kaza sonucu hayatınızın tehlikeye girmesi ya da kalıcı bir sakatlığa maruz kalmanız durumunda, sevdiklerinizin sıkıntılarını azaltmak ve geleceklerini garanti altına almak için çok özel bir güvenceye ihtiyacınız var.

Ferdi Kaza Sigortası ile bu konudaki beklentilerinizi tam anlamı ile karşılayacak bir güvenceye sahip olabilir, sadece size değil sevdiklerinize de daha güvenli bir gelecek hazırlayabilirsiniz.

16 - 65 yaşları arasındaki kişiler faydalanabilir.

Teminatlarınızı seçiminize göre, Türk Lirası veya döviz cinsinden belirleyebilirsiniz.

 • Kaza sonucu vefat teminatı,
 • Kaza sonucu tam ve kısmi maluliyet teminatı,
 • Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı,
 • Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatı,
 • Kaza sonucu hastane gündelik teminatı

Ürün Genel Şartları için tıklayınız.

Bu sayfada yer alan teminatlar ancak poliçede belirtildiği takdirde kapsam altındadır.

A. Medikal Hizmetler

1. Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık: Acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak sigortalıya karşılaştığı sağlık problemi konusunda bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez.

2. Tıbbi Nakil:

 • Hastaneye Nakil: AXA Assistance, Sigortalı’nın hayatını tehdit eden bedeni yaralanma ve ciddi Hastalık gibi acil durumlarda Sigortalı’nın, en yakın donanımlı hastaneye veya sağlık kurumuna kara ambulansı ile naklini sağlayacaktır. Ambulans nakli, AXA Assistance Medikal Ekibi’nin yönlendirmesi ile yapılacaktır.
 • Bir Hastaneden Diğerine Nakil: Gerektiğinde, Sigortalı’nın AXA Assistance’ın belirleyeceği bir araçla (kara/hava ambulansı, tarifeli uçuş) bedensel zarar ya da hastalığa özel daha uygun ekipmanlı bir hastaneye, gereken gözetim altında doğrudan nakli sağlanır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.
 • Eve / İkamet Yakınındaki Hastaneye Nakil: Tedavinin bitiminde, Sigortalı’nın AXA Assistance’ın belirleyeceği bir araçla, daimi ikametgah iline ya da ikameti yakınındaki uygun hastaneye veya sağlık merkezine, gereken gözetim altında, doğrudan nakli sağlanır. AXA Assistance Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, Sigortalının sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuş, vb.) belirleyeceklerdir. Hava ambulansı ile nakil sadece Türkiye, Avrupa ve Akdeniz ülkeleri için geçerlidir. AXA Assistance gerekli tüm organizasyonu yapar, tüm masraflar Sigortalı veya Şirket tarafından ödenir.


3. Gerekli İlaçların Sevki: Seyahat esnasında, (tıbbi gerekliliği AXA Assistance Medikal Ekibi tarafından onaylanan) eşdeğeri bulunamayan reçete edilmiş ilaçlar temin edilir, masrafı sigortalı tarafından karşılanır. Nakliye ücreti 5 kg’a kadar AXA Assistance tarafından ödenir.

4. Hastaneden Taburcu Oluşu Takiben Otelde Konaklama: Sigortalının yurdışında hastanede yatışını takiben, tedavi eden doktoru ve AXA Assistance Medikal Ekibi tarafından gerekli görülmesi durumunda, sigortalının azami 4 yıldızlı otelde konaklama masrafları (maks. 100 USD) birbirini izleyen azami 5 gece ile sınırlı olmak kaydı ile AXA Assistance tarafından ödenir. *Bu teminat sadece Türkiye dışında geçerlidir.

5. Refakatçinin Nakli: Sigortalı’nın daimi ikametgahından asgari 100 km uzaklıkta bulunan bir hastanede 7 günden fazla tedavi görecek olması durumunda, Türkiye’de ikamet eden bildireceği bir yakınının Sigortalı’ya refakat edebilmesi için otobüs veya uçak bileti masrafları (500 km’yi aşan karayolu mesafelerinde gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti) AXA Assistance tarafından karşılanır.

6. Refakatçinin Konaklama Giderleri

AXA Assistance, Sigortalı’nın daimi ikametgahından asgari 100 km uzaklıkta bulunan bir hastanede 7 günden fazla tedavi görecek olması durumunda, Türkiye’de ikamet eden bildireceği bir yakınının hastanede Sigortalı’a refakat edebilmesi veya hastanede refakatin mümkün olmadığı hallerde, hastane yakınındaki 4 yıldızlı bir otelde konaklamasını organize eder ve azami birbirini izleyen 7 gece ile sınırlı olmak kaydıyla oda/kahvaltı konaklama masrafını karşılar. 4 yıldızlı otel bulunamaması durumunda 3 yıldızlı otelde konaklama sağlanacaktır.

7. Refakat Edilemeyen Çocukların Geri Dönüşü

Sigortalı’nın tıbbi bakımı esnasında seyahat sırasında yanında bulunan, 15 yaş ve altındaki çocukların (varsa mevcut biletini de kullanarak) ülkeye / ikametgaha refakatçi eşliğinde geri dönüşleri, AXA Assistance tarafından ödenir. *Bu teminat sadece Türkiye dışında geçerlidir.

8. Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması

AXA Assistance, yurtdışındaki tedavisinin bitiminde sigortalının Türkiye'deki daimi ikametgahına naklini sağlayacak ve ilgili giderleri (500 km’yi aşan karayolu mesafelerinde tek yön ekonomi sınıfı uçak bileti) karşılayacaktır. AXA Assistance Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, sigortalının sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; bedensel zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuş, v.b.) tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirleyeceklerdir. Hava Ambulansı ile nakil, Avrupa ülkeleri ve Akdeniz ülkeleri ile sınırlıdır. AXA Assistance sadece kara ambulansı masraflarından sorumludur. Ancak hava ambulansı için gerekli tüm düzenlemeler AXA Assistance Medikal Ekibi tarafından organize edilir. *Tıbbi Nakil (kara ambulansı /sedyeli uçuş) 5.000 TL limit ile sınırlıdır.

9. Sigortalı’nın Vefatı Halinde Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Olarak Nakli

Sigortalı’nın yurt dışında seyahatte iken vefatı durumunda; AXA Assistance, cenazenin daimi ikamet adresine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve uluslararası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabut ile Türkiye’deki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamı dışıdır. Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart Tabut ile sınırlıdır. Nakil işlemleri bulunan ülkenin prosedürlerine bağlı olmak koşulu ile 5-15 iş günü içinde gerçekleşebilmektedir.

10. Sigortalı’nın Vefatı Halinde, Aile Fertlerinin Dönüşü

Sigortalı’nın yurtdışında vefatı durumunda, ailesinin önceden öngörülmüş imkanlar ile eve dönüşü imkansız ise, var ise mevcut biletlerini kullanarak AXA Assistance bu kişilerin ikametgahlarına dönüşünü düzenler ve masrafları karşılar.

11. Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş (1. Derece Akrabasının Vefatı Durumunda)

Sigortalı’nın, ikametgahındaki 1. (birinci) derece akrabasının vefatı nedeniyle ülkeye acil dönmesi gerekiyor ise, AXA Assistance Sigortalı’nın Türkiye'ye ekonomi sınıfı tarifeli bir uçuşla geri dönebilmesi üzere (var ise mevcut biletini de kullanarak) uçak bileti masrafını öder ve uçuşu organize eder. Sigortalı, geri dönüş sonrasında, vefatı resmi bir evrak ile belgelendirmelidir.

12. Sigortalı’nın Yakınının Sağlık Durumunun İzlenmesi

 
Sigortalı’nın Türkiye’deki bir yakının bedeni zarar veya hastalığı durumunda, yakınının sağlık durumu AXA Assistance Medikal Ekibi tarafından takip edilir ve durumundaki değişiklikler sigortalıya bildirilir.

13. Acil Mesajların İletilmesi

AXA Assistance kendi müdahele ettiği vakalarda, istenir ise Sigortalı’nın ikamet ettiği yerdeki arkadaşları, iş çevresi ve akrabalarıyla karşılıklı olarak acil mesaj alışverişinde bulunmasını sağlar.

7 gün, 24 saat boyunca, yurtiçinde ve yurtdışında herhangi bir kaza durumunda 0 (216) 524 36 76 nolu telefonu arayarak asistans hizmetinden yararlanabilirsiniz. Acil durumda yanınıza ulaşan Acil Yardım Ekibi gerekli tüm müdahaleyi yaparak kara veya gerekirse hava ambulansıyla sizi en yakın sağlık kurumuna nakledecek ve tedaviniz sona erdiğinde ikametgâhınıza dönüşünüzü sağlayacaktır.

Ferdi Kaza Sigortası için ödediğiniz primler, sizi vergi konusunda da rahatlatıyor. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/9, 63/3 ve 89/1 maddeleri gereğince, 07.10.2001 ve sonrası tanzim edilen poliçeleriniz için;

 • Beyana tabi geliri olan bir kişi iseniz; şahsınıza, eşinize ve küçük çocuklarınıza ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50'si, vefat, kaza, engellilik, işsizlik gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin tamamı, beyan ettiğiniz gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2019 yılı için 30.700,80 TL’dir.)

Beyan ettiğiniz gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmama şartının tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile B başlığının ilk paragrafı kapsamında belirtilen indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı da dikkate alınır.

Prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilebilir.

 • Gelirini ücret olarak alan bir kişi iseniz; şahsınıza, eşinize ve küçük çocuklarınıza ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50'si, vefat, kaza, engellilik, işsizlik gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin tamamı, primlerin ödendiği ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir. (Asgari ücretin yıllık tutarı 2019 yılı için 30.700,80 TL’dir.)
 • Elde ettiğiniz gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmama şartının tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları da dikkate alınır. İşverenler bu katkı paylarını ücretle ilişkilendirmeksizin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirebilmektedir.

Hem işveren tarafından bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödenmesi hem de ücretli tarafından prim ödemesinin bulunması ve bunların toplam tutarının yukarıda belirtilen sınırları aşması halinde, indirimin öncelikli olarak ücret matrahının tespitinde mi yoksa ticari kazancın tespitinde mi yapılacağı konusu taraflarca, mükerrer indirime izin verilmeksizin, serbestçe belirlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen '"eş" ifadesi aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri; "çocuk" ve "küçük çocuk" ifadeleri ise mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları belirtmektedir.

Örneğin gelirinizin ayda 2000 TL ve şahsınıza ödediğiniz priminizin 100 TL olması durumunda, ödediğiniz primi vergi matrahından düşüp gelirinizin bu kısmı için vergi veriyorsunuz. Bu duruma göre eğer %25'lik vergi dilimindeyseniz, prim tutarınızın %25'i kadar daha az vergi ödüyorsunuz. Başka bir deyişle, 100 TL tutarındaki prim için cebinizden yalnızca 75 TL ödemiş oluyorsunuz.

Bunun için muhasebecinize veya çalıştığınız şirketin personel servisine, prim ödemelerinize ilişkin belgeleri iletmeniz yeterli.