Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Emeklilik Sisteminde Yeni Düzenlemeler

14.07.2015

Bireysel emeklilik sisteminde, vergi matrahından indirim yolu ile kullanılan vergi avantajı uygulaması kaldırılarak, yerine “devlet katkısı” getirilmektedir. Uygulama 1 Ocak 2013 tarihinde başlatılacak olup, katılımcılar tarafından yatırılan her katkı payının %25’i kadar bir tutarın Devlet tarafından kişinin hesabına ödenmesini içeriyor. Her bir katılımcının yılda alacağı Devlet Katkı tutarı yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemeyecektir.

Devlet katkısı olarak ödenen tutar için kademeli hak ediş uygulaması getirilmiştir. Buna göre, en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15’ine, en az 6 yıl sistemde kalanlar %35’ine, en az 10 yıl sistemde kalanlar %60’ına, emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar tamamına hak kazanacaktır. Sistemden ilk 3 yıl içinde çıkmak isteyen katılımcılar devlet katkı payı tutarlarına hak kazanamayacaktır.