Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Fonlar Hakkında Katılımcılara Duyuru

14.07.2015

AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI YÖNETMELİK / İÇTÜZÜK / İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik 13.03.2013 tarih ve 28586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Fonların portföylerine dahil edilebilecek varlıklar ile portföy sınırlamalarına ilişkin yönetmelikle getirilen değişiklikler yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren yürürlüktedir.

Yönetmelikte yer alan değişikliklere ilişkin olarak fonlarımızın içtüzük ve izahname güncellemeleri en geç 31.12.2013 tarihine kadar gerçekleştirilecektir.