Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Yönetim Kurulu Başkanı & CEO Mesajı

14.07.2015

2010 Türkiye ekonomisinin son iki yıldır etkisini hissettiğimiz finansal global kriz öncesine dönerek çok önemli bir büyüme elde ettiği ve bu dönemde notunu iki hane yukarı çıkarttığı bir yıl oldu. Ekonomimizdeki canlılığı ve potansiyeli gösteren bu "geri dönüş" önümüzdeki döneme dair umutlarımızın ne kadar yerinde olduğunu da gösterdi. 2011 yılında ülke ekonomisinin "yatırım yapılabilir" bir notla layık olduğu düzeye çıkacağını düşünüyoruz.

Türk sigortacılığı bakımından da 2010 yılı reel büyümeye döndüğümüz bir yıl oldu. Serbest rekabet tanımı içinde değerlendiremeyeceğimiz rakibin fiyatının altına düşme stratejisi, faizlerin düşüşü sonucu mali gelirlerin azalması, hazinenin çok isabetli biçimde yürürlüğe koyduğu rezerv yapısı; sektörün yıllardır en büyük sorunu olan kârsızlığı biraz daha arttırdı. Sigorta sektöründe oluşan zararlar sigorta şirketlerinin sermaye yapılarını da olumsuz etkiledi ve bu şirketlerin yetersiz sermaye düzeyine düşmesine yol açtı. Denetleme mekanizmalarının bu önemli zafiyeti giderecek ciddi önlemler aldıklarını duyuyor ve sektörün sağlıklı gelişmesi bakımından bunu çok önemli bir gereklilik olarak görüyoruz. Diğer yandan bu tür önlemlerin gecikmesi durumunda şirketlerin nakit akışlarında beklenen azalma ile birlikte şirketlerin sigortalılarına karşı sorumluluklarını yerine getirmede zorlanacaklarını ve bunun sektörün genel imajına olumsuz etkisi olacağını öngörüyoruz.

Grubumuzun 2010 yılındaki faaliyetleri sonucu elde ettiği başarılı sonuçlar son yıllarda takip ettiğimiz stratejilerin olumlu yansımaları olarak sektörümüzde AXA SİGORTA'yı diğer şirketlerden önemli ölçüde ayrıştırmıştır.

AXA HAYAT Sigorta Şirketimizin 2010 yılında Bireysel Emeklilik Şirketine dönüştürülme çalışmaları başlatılmış ve gerekli ön izinler yetkili makamlardan alınmış ve şirketimizin adı AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş olmuştur. 2011 yılının ilk yarısında kalan prosedürleri de tamamlayarak bu piyasada da uygulamaları ile farklılık yaratan bir şirket olmak arzusundayız.

2010 yılında AXA Sigorta Şirketimizin elementer branşta prim üretimi % 19 civarında artarak 1.518.548.455 TL'ye ulaşmış ve pazar payı % 12.7'ye yükselmiştir. AXA Türkiye olarak AXA grubunun tüm dünyadaki operasyonları içerisinde elementer branş prim üretiminde 10. büyük ülke ve gelişmekte olan pazarlar içinde ise 2. büyük ülke konumunda bulunduğumuzu iftiharla belirtmek isterim. AXA HAYAT ve EMEKLİLİK şirketimizde ise prim üretimi % 48 civarında düşerek 56.648.448 TL. olmuş ve piyasa payı ise % 2.6 olarak gerçekleşmiştir. Prim düşüşünün en önemli sebebi sağlık portföyümüzün yürürlükteki kanun gereği AXA SİGORTA'ya devredilmesidir. AXA SİGORTA Elementer branşta 1. olmaya devam ederken hayat dalında AXA HAYAT ve EMEKLİLİK 11. sıradaki yerini almıştır.

2010 yılında AXA grubu olarak özkaynak kârlılığımızı % 23,28 olarak gerçekleştirdik. Elementer şirketimiz olan AXA SİGORTA'da % 21,30 olarak gerçekleşen özkaynak kârlılığı, AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş'nde ise % 37.1'e ulaştı. Özellikle enflasyon oranının % 6.4 olduğu, ekonomik daralmanın zirveye çıktığı, diğer yandan sigorta sektörünün fiyat rekabetine yoğunlaşması sonucu kârlılığın önemli ölçüde düştüğü bir yılda alınan bu sonuç gerçekten çok önemli bir başarı olarak görülmelidir.

AXA SİGORTA'nın 87.328.749 TL vergi sonrası kâr elde ettiği 2010 yılında en fazla dikkat çeken hususlar şirketin teknik kârını geçtiğimiz yıla göre % 22 civarında arttırarak 112.792.214 TL'ye ulaştırması mali kârın ise % 24 azalışla 96.773.154 TL'ye düşmesidir. AXA HAYAT ve EMEKLİLİK'te ise bilanço kârı 20.197.467 TL. olmuş teknik kâr % 22 artışla 13.899.055 TL'ye çıkmış, genel giderler % 28 civarında, mali kar ise % 40 civarında azalmıştır.

AXA SİGORTA'nın son 7 yıllık performansı ve yönetim biçimi AXA camiasında da çok önemli ölçüde olumlu algılanmış ve gelişmekte olan çevre pazarlarda bu "know-how"ın kullanımı amacıyla şirketin bir bölge merkezi olma yaklaşımı benimsenmiştir. Bu amaca uygun biçimde ilk etapta Azerbaycan pazarı hedeflenerek MBask Sigorta Şirketinin % 51'i satın alınarak CEO'luğuna Yavuz Ölken ve CFO'luğuna ise Selçuk Adıgüzel atanmıştır. Azarbaycan'ın gelişimi ile birlikte AXA MBask şirketimizin başarılı olacağını ayrıca AXA grubu içersinde yeni pazarlardaki yatırımları arasında önemli bir örnek olarak gösterileceğini düşünüyoruz.