Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Kurumsal Sorumluluk

"Kurumsal Sorumluluk" sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal fayda için sorumluluk alarak "müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, hissedarlar, toplum ve çevreyi" doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen aktivitelere şirketlerin katılımıdır.

"Sürdürülebilir kalkınma" günümüzün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama olanaklarını tehlikeye atmadan karşılayabilmeleri olarak tanımlanır. Bu sebeple çevresel, sosyal ve ekonomik alanlar arasında uzun süreli bir dengeyi hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk birbirinden ayrılmaz kavramlardır. Toplumlar, kendi gelişimleri ve kalkınmalarında şirketlerin önemli bir yer aldığının farkındadırlar ve ekonomik olanaklara sahip tüm bu kurumlardan gelecek nesillerin fayda ve çıkarları için birer itici güç olarak çalışmalarını beklerler.

AXA SİGORTA ve AXA Hayat ve Emeklilik olarak ‘Sorumlu Şirket’ anlayışı ile sosyal gelişim, çevreye saygı ve ekonomik performansın kesiştiği noktada yer alıyor ve Kurumsal Sorumluluk anlayışının sürdürülebilir başarı açısından stratejik önemi olduğuna inanıyoruz.

Türkiye'nin en büyük ve uluslararası kimliğe sahip sigorta şirketi ve misyonu insanları uzun vadelerde korumak olan bir kurum olarak, sürdürülebilir toplumun oluşturulmasına destek olmak; inandığımız "kutsal amacımız" gereği en önemli sorumluluklarımızdan birisidir.

AXA SİGORTA ve AXA Hayat ve Emeklilik, kurumsal sorumluluğu gerçekleştirdiği aktiviteler ve müşterileri ile günlük etkileşiminin kalbine yerleştirmeyi bir strateji olarak benimsemiştir. Bu strateji, sorumluluk sahibi bir tavır oluşturarak, sürdürülebilirliğe değer katan hizmet ve servisler ve sosyal, ekonomik ve çevresel ilerlemeye katkıda bulunacak aktivite ve projeler ile değer katarak somutlaştırılmaktadır.

Sigorta sektörünün öncü şirketi olarak şirket içi ve dışında birçok faaliyete imza atarak kurumsal sorumluluk anlayışımız ile de topluma örnek teşkil etme gayretindeyiz.

Hem şirket içinde hem de globalde iletişim etkinliğinin arttırılmasına olanak sağlayan çeşitli projeler hayata geçirilmiştir. AXA’nın globalde faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki çalışanlarla iletişimi sağlayan global intranet programı ONE kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte genel müdürlük binası ve diğer lokasyonlarda bilgilendirme ekranları kullanıma alınmış, bilgi paylaşımlarının dijital ekranlar üzerinden yapılması sağlanmıştır. AXA Vizyon adıyla kısa videolarla bilgi paylaşımının yapılabileceği bir platform yaratılmış, bu yolla pratik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları için yeni bir ortam hazırlanmıştır.

AXA SİGORTA ve AXA Hayat ve Emeklilik, 2014 yılında da kurumsal sorumluluğun topluma, çalışana, çevreye ve müşteriye dokunan boyutlarına odaklanmış, yaşamın her alanında benimsediği ve uyguladığı, artan yüksek ve gönüllü katılım desteği ile yine birçok projeyi hayata geçirmiştir. Aynı zamanda bu bilincin yaygınlaştırılması amacı ile hareket eden AXA SİGORTA ve AXA Hayat ve Emeklilik, kurumsal sorumluluk anlayışının “topluma” dokunduğu yerlerde birçok aktiviteye de öncülük etmeye devam etmiştir. 2014 yılında gerçekleştirilen proje ve aktiviteler şu şekilde sıralanabilir;

Global olarak bütün AXA Çalışanlarının katıldıkları “AXA Kurumsal Sorumluluk Haftası” kapsamında “Karbon Ayak İzimizi Azaltma” amacına dönük farkındalık yaratmayı hedefleyen çevre projesi Haziran ayında tüm AXA ülkelerinde aynı gün gerçekleştirilmiştir. 394 AXA çalışanı karbon ayak izini azaltmak için yürüme ve koşma aktivitelerine katılmıştır. AXA çalışanları toplamda 1179 saatlik yol kat etmiştir. Şirket Voleybol ve Basketbol takımları karbon ayak izini azaltma amacıyla Gönüllülük maçları yapmıştır.

WWF Doğal Dünyayı Koruma Vakfı ile yeşil ofis olma yönünde başlatılan çalışmalar ile 2014 yılında çalışan bilinçlendirme, atık ve kağıt tüketiminde istenen kriterler tamamlanmış ve Genel Müdürlüğümüz “Yeşil Ofis” Sertifikası ile ödüllendirilmiştir.

Çalışanlarımıza çevre bilinci ve dönüşüm alışkanlığı kazandırmak amacı ile Şirketimizde geri dönüşüm köşeleri oluşturulmuştur. Atık pil, kâğıt, kartuş, ampul, kapak gibi atık malzemeler geri dönüştürülmek için toplanmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılında 11.4 ton kâğıt geri dönüşüm amacı ile Beyoğlu Belediyesi’ne, 8.4 ton Şişli Belediyesi’ne ve 3.4 ton ise TEMA Vakfı’na iletilmiştir. 2014 yılında Şirket içerisinde gerçekleştiren renovasyon çalışmaları nedeniyle ofislerin içerisi yenilenmiş, bu yenilemeyle beraber dolap, masa, sandalye ve kütüphane gibi tüm ofis malzemeleri çeşitli kurum ve kuruluşlara hediye edilmiştir.

Kızılay ile iş birliğine gidilerek 2010 yılından beri her yıl iki kez olmak üzere “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlenmektedir. Kurumsal Sorumluluk kavramının yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak bu organizasyona AXA SİGORTA ve AXA Hayat ve Emeklilik acenteleri de davet edilmektedir.

Sektör – Okul iş birliğini geliştirmeye yönelik olarak, çeşitli illerde bulunan ve sigortacılık eğitimi veren üniversiteler ziyaret edilerek öğrencilere seminerler verilmiştir. AXA SİGORTA ve AXA Hayat ve Emeklilik yöneticileri tarafından gerçekleştirilen bu seminerlerde sektör bilgisi, genel iş dünyası ve meslek seçimlerine yardımcı olacak ipuçları paylaşılmıştır. Türkiye’de toplam 12 üniversite ziyaret edilerek yaklaşık 600 öğrenciye seminer verilmiştir. Aynı zamanda 2014 yılında Genel Müdürlüğümüzü ve Bölge Müdürlüklerimizi ziyarete gelen çeşitli eğitim kurumlarına uygulamalı seminerler verilmiştir. Örneğin; ABD’den Toledo Üniversitesi, Uzmanlaşmış Meslek Edinme Merkezleri, Marmara Üniversitesi gibi çeşitli okulların öğrencileri ile bir araya gelinerek, hem sektör hem de faaliyetlerimiz ile ilgili bilgi verilmiştir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışımız çerçevesinde ihtiyaç sahibi okul ve kurumlara yıl boyunca maddi ve aynı yardımlar yapılmaktadır. Şirketimize ulaşan ihtiyaç mesajlarına uygun olarak “kırtasiye malzemeleri, kitap, bilgisayar, kıyafet, spor malzemeleri, ayakkabı vb.” bağışları gerçekleştirilmektedir. (Örneğin; Hasan Tan Çocuk Esirgeme Kurumu (İstanbul), Veli Keleş İlköğretim Okulu (Osmaniye), Türkiye Engelliler Vakfı, Koruncuk Vakfı, LÖSEV, Darülaceze, Mor Çatı Vakfı, Acil İhtiyaç Vakfı, GEA, TEKSEM, Cafe Down, Yedikule Hayvan Barınakları, vb.)

2014 yılında AXA SİGORTA ve AXA Hayat ve Emeklilik olarak çocuklara ve gençlere destek olmak en önemli ilkelerimizden bir tanesidir. Bu nedenle Darüşşafaka İlköğretim Okulu’nda burslu okuyan 25 öğrencinin Kitapcan Velisi olunmuştur. Bu sponsorluk ile kendilerine bir senelik ön ödemeli kitap kartları hediye edilmiştir. Böylelikle öğrencilere kitap alışverişi yapabilmek için imkan sağlanmıştır.

Kasım ayında gerçekleşen Avrasya Maraton’una AXA Tüm Kalplerde Gönüllüleri katılım göstererek Koruncuk Vakfı (Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) için bağış toplanmıştır. Toplanan yardım paraları 3 Koruncuk Çocuğunun bir yıllık bakım ve eğitim masrafları için kullanılmaktadır.

Şirketimizin çeşitlilik ilkesini desteklemek üzere, TEKSEM – Türkiye Engelsiz Sanat ve Eğitim Merkezi bünyesinde engelli oyuncuların oluşturduğu «Meme Kanseri» ve «Yol Güvenliği» konularında farkındalık yaratmayı hedefleyen “Adını Sen Koy” ve “Haylaz Canlar Trafikte” adlı tiyatro oyununa destek olunmuş ve bu destek ile yine engelli ve okuyamayan gençlerin eğitimlerine destek sağlanmıştır. 2013’te başlayan bu proje 2014’te farklı illerde sergilenerek gelir elde edilmiştir. Bu katkı ile Yürüme engelli 15 kardeşimiz eğitim bursu almıştır.

Merkezi Mecidiyeköy’de bulunan ve Down sendromlu çocuklar ile birlikte aileleri tarafından işletilen restorana ziyaretler düzenlenmiştir.

AXA Grubu’nun bilimsel araştırmalara destek vermek amacıyla kurduğu AXA Research Fund aracılığı ile riskleri anlama ve azaltma hedefi kapsamında 38 yeni bilimsel araştırmaya destek olunmuştur. Destek olduğu araştırmalar arasında Türkiye’den de 2014 yılında finansal ve sosyo-ekonomik riskler üzerine çeşitli konularda araştırmalar yer almıştır.

Üniversiteler ve sosyal kurumlarla (YASED – Yabancı Yatırımcılar Derneği, ALD Avusturya Liseliler Derneği vb.) karşılıklı yapılan anlaşmalarla staj yapma şansı bulamayan gençlere staj imkânı sağlanmakta, ulaşım ve konaklama masrafları karşılanmaktadır. 2014 yılında 48 öğrencimiz staj amaçlı şirketimizde bulunmuşlardır.

Çalışanların motivasyonunu artırmak ve iş dışındaki konular hakkında bilgilendirmek amacıyla özel hayatlarında vakit ayıramadıkları ancak merak edip ilgili duydukları konularda “Bir Kapı Aralayalım” seminerleri düzenlenmektedir. 2014 yılında gerçekleştirilen seminerlere örnek olarak Meme Kanseri ile Mücadele, Çevre Riskleri ve Küresel Isınmaya Yönelik Önlemler, Engellilerle Gönüllülük Semineri, X ve Y Kuşağı İletişimi seminerlerini paylaşabiliriz.

Bunların yanında hayatımızın her anında kurumsal sorumluluk anlayışımızı yansıtmak amacı ile çalışanlarımızın doğum günlerinde kendi adlarına LÖSEV’e bağışta bulunulmakta ve bu bağış aracılığı ile lösemi ile mücadele eden çocuklara ve ailelerine destek sağlanmaktadır. Her yıl farklı bir yardım kuruluşuna yapılan bağışlar ile ihtiyaç sahibi kişilere ulaşılmaya çalışılmaktadır.

AXA grubunun risk konusundaki eğitim ve riskten korunma amaçları doğrultusunda, çocukların “Sigorta Bilincini” geliştirmeye yönelik olarak, GEA Arama Kurtarma Ekibi ile birlikte Okullarda Yangın Bilinci kazandırmaya yönelik eğitimler verilmiştir. 2014 yılında GEA ile birlikte 6 farklı ilköğretim okulu ziyaret edilmiş ve 900 ilköğretim öğrencisine deprem bilincini artırmaya yönelik uygulamalı seminerler verilmiştir. AXA SİGORTA ve AXA Hayat ve Emeklilik olarak hedefimiz, her geçen yıl, bu girişimlerimizi çok daha geniş bir kitleye yayarak bu alanda da farklılığımızı ortaya koymaktır.

Yine her yıl olduğu gibi 2014 yılında da, AXA Akademi bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcı acentelerden alınan ücretler TEV Türk Eğitim Vakfı’na bağış olarak gönderilmiş ve Türkiye’nin gelecek nesillerinin gelişimine katkı sağlanmıştır.

Riskler Dünyası Web sitesi

AXA SİGORTA ve AXA Hayat ve Emeklilik olarak risk eğitimine ve toplumda risk bilincinin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle sigortacılık eğitimi verilen üniversite ve yüksekokullarda seminerler verirken günümüzde popüler bir mecra olan interneti de çalışmalarımıza dahil ediyor ve "Riskler Dünyası" sitesinde bireysel risklerle ilgili bilgiler paylaşıyoruz.
Riskler Dünyasına girmek için tıklayınız.

AXA Tüm Kalplerde

Sosyal sorumluluklarının bilincinde bir çalışan profiline sahip AXA'da, "AXA Tüm Kalplerde" sloganı çerçevesinde gönüllü çalışanların önderliğinde gerçekleştirilen projeler ile kimi zaman ihtiyaç sahibi çocuklar yeni oyuncaklarla ve kıyafetlerle buluşurken, kimi zamanda okullara kırtasiye, kitap, bilgisayar vb. malzemelerin tedarik edilmesi için bir araya geliniyor. Ayrıca Van, Rize, Somali, Japonya ve Pakistan gibi hem Türkiye'de hem de tüm dünyada yaşanan çeşitli afetlere de kayıtsız kalınmıyor ve şirket içinde çalışanlarla ayni ve maddi yardımlar toplanarak afet bölgelerine gönderimlerde bulunuluyor.

AXA İklim Riskleri Araştırması

AXA, dünya çapında bir İklim Riskleri araştırması yaptı ve sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştı. Türkiye açısından dikkat çekici olan araştırma sonuçlarının yer aldığı basın bültenine ulaşmak için tıklayınız.

DESTEK OLUNAN KSS PROJELERİ

 • XA Araştırma Fonu – AXA Research Fund
 • WWF - Doğal Dünyayı Koruma Vakfıx
 • TEMA - Meşeler Yuva Arıyor Kampanyası
 • TEV – Türkiye Eğitim Vakfı
 • UNICEF - Hayat Paketi
 • Adım Adım Hayata ile Koruncuk Vakfı
 • LÖSEV - Lösemili Çocuklar Vakfı
 • GEA Arama Kurtarma
 • YASED – Yabancı Yatırımcılar Derneği
 • ALD - Avusturya Liseliler Derneği
 • Darüşşafaka - Kitapcan Velisi
 • TEKSEM - Türkiye Engelsiz Sanat ve Eğitim Merkezi
 • Türkiye Engelliler Vakfı
 • Cafe Down
 • Mor Çatı Vakfı
 • Darülaceze Vakfı
 • Türk Kızılayı - Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır
 • Yedikule Hayvan Barınakları