Fon dolar ve euro bazında faiz getirisi elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon portföyünün en az %80’i Kamu tarafından yurtdışında ihraç edilen Dolar ve/veya Euro cinsinden ve/veya Dolar ve/veya Euro’ya endeksli borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Türk Özel Sektörü tarafından yurtdışında ihraç edilen Dolar ve/veya Euro cinsinden ve/veya Dolar ve/veya Euro’ya endeksli borçlanma araçlarına en fazla %20 oranında yatırım yapılabilir. Fon faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Değişen piyasa koşullarına ve sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir. Eurobond piyasalarının getirilerinden faydalanılmaktadır.

Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yurt dışında ihraç ettiği USD (Amerikan Doları) cinsi ve/veya USD (Amerikan Doları)’ye endeksli ve/veya EUR(Euro) cinsi ve/veya EUR(Euro)'ye endeksli borçlanma senetleri’nin portföydeki payı asgari %80 olacaktır.

Varlık Türü
En Az % En çok %
Kamu İç Borçlanma Senetleri 0 20
Kamu Dış Borçlanma Senetleri 80 100
Türk Özel Sektör Dış Borçlanma Senetleri 0 20
Türk Özel Sektör İç Borçlanma Senetleri 0 20
Ters Repo 0 10
Repo 0 10
Mevduat / Katılma Hesabı(TL/Döviz) 0 20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10
Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20

Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı’nın ve/veya Türk Özel Sektörünün ihraç ettiği Dolar ve Euro cinsinden dış borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla ABD Dolar’ı ve/veya Euro cinsinden Eurobondların getirilerinden faydalanılmaktadır. Fon, faiz ve kur riski taşımaktadır. Dolar kuru, Euro kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir.

Fon düşük oranda özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapmayı planlamaktadır ve buna bağlı olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta ve risklerin dağıtılarak asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.