Fon portföyü devamlı olarak vadesine en çok 184 gün kalmış likiditesi yüksek kıymetlerden oluşturulmakta olup ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşmamaktadır. Fon kısa vadeli ve likiditesi yüksek devlet iç borçlanma senetleri ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından ve kısa vadeli para piyasası enstrümanlarından oluşmaktadır. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmekte olup düşük risk profilindeki yatırımcılar için uygundur. Vadeli ters repo ve kısa vadeli Hazine Bonoları’nın getirilerinden faydalanılmaktadır.

Varlık Türü
En Az % En çok %
Vadeli Mevduat (TL) / Katılma Hesabı (TL) 0 20
Takasbank Para Piyasası İşlemler 0 10
Kamu Borçlanma Senetleri 0 100
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 100
Ters Repo 0 100

Fon portföyü ağırlıklı olarak ters repo ve kısa vadeli kamu borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyü piyasa, enflasyon ve faiz riski ile karşı karşıya kalabilir. Fon portföyünde çeşitlendirme yapılmakta ve risklerin dağıtılarak asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.

Diğer Bilgiler
Katılımcı Duyuru Metinleri
Tadil Metinleri